Stigli plavi spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Objavljeno: 03/02/2021

GOSPIĆ- U Komunalac Gospić d.o.o. stigli su plavi spremnici za odvojeno prikupljanje otpada (papir i karton) namijenjeni kućanstvima. Do sada su u sklopu projekta “Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada” isporučeni metalni kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada (papir/karton, plastika) namijenjeni stambenim zgradama.

Vlasnik spremnika je Grad Gospić, a on će upravljanje njima povjeriti svom komunalnom poduzeću. Nakon što budu isporučene sve količine za koje je Grad iskazao interes, Komunalac Gospić d.o.o. će ih  besplatno distribuirati do svih kućanstava, o čemu će građani biti pravodobno obaviješteni. Spremnici su nabavljeni u sklopu projekta “Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada” vrijednog 2 milijuna i 130 tisuća kn. Nabava spremnika sufinancira se sa 85% bespovratnih EU sredstava dok ostatak financira Grad Gospić i to u iznosu od 320 tisuća kuna.

Ovim projektom nabavljaju se spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada, raznih zapremina, označenih oznakom EU vidljivosti. Cilj ovog projekta je uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine reciklabilnog otpada i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada, te otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada.

Možda Vas zanima