Tvrtka NATURA-TURIST iz Korenice, primjer dobrog korištenja europskih novaca

Objavljeno: 09/10/2017

KORENICA- S današnjim danom završava projekt informatizacija poslovnih procesa poduzeća NATURA-TURIST. Radi se o projektu koji je trajao ravno 9 mjeseci,a službeni mu je naziv “Povećanje tržišne konkurentnosti poduzeća NATURA-TURIST d.o.o.ulaganjem u informatizaciju poslovnih procesa“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. S provedbom aktivnosti projekta započelo se 09. siječnja ove godine, kao što smo već rekli provedba završava danas.  Projektom je obuhvaćen niz aktivnosti koje je trebalo provesti  koordinirano i sustavno. Uspješnu pripremu projektne dokumentacije te izradu prijave na natječaj obavila je tvrtka EUROKONZALTING iz Pule koja je ujedno vršila i aktivnosti upravljanja projektnim aktivnostima.  Provedeni projekt usmjeren je na implementaciju novog programskog sustava i nabavu opreme u svrhu poboljšavanja poslovne organizacije, uvođenjem nove usluge i  povećanja ponude. Cilj ovog projekta je osiguranje rasta i razvoja poduzeća NATURATURIST d.o.o. s ciljem povećanja konkurentnosti i tržišne prepoznatljivosti ulaganjem u informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) radi poboljšanja učinkovitosti poslovanja. Ispunjavanjem cilja doprinosi se ispunjavanju općeg cilja projekta koji se odnosi na poticanje razvoja održivog turizma s ciljem povećanja konkurentnosti općine Plitvička Jezera kao turističke destinacije s razvojnim posebnostima.
Problem poslovanja prije provedbe projekta ogledao se u neumreženom i nepovezanom sustavu poslovnih procesa pri čemu je postojala značajna mogućnost pogreške. Širi okvir problema može se sagledati kroz potrebu proširenja turističke ponude i razvijanja sektora turizma u općini Plitvička Jezera i Ličko-Senjskoj županiji. Detektirana je potreba za većom iskoristivosti ugostiteljskih i smještajnih kapaciteta na području općine Plitvička Jezera i Ličko-senjske županije, odnosno potreba za povećanjem broja dana pune popunjenosti. Provedbom projekta riješio se problem u poslovanju poduzeća te se doprinijelo rješavanju šireg problema. Projekt doprinosi i rješavanju problema nezaposlenosti budući da je projektom planirano otvaranje dva nova radna mjesta i zapošljavanje dva nova djelatnika na puno
radno vrijeme. Projektom je nabavljena informatička oprema te je nabavljen i implementiran programski sustav za poslovanje turističke agencije kojim su se povezali poslovni procesi unutar poduzeća (6 procesa). Osim toga, omogućeno je kreiranje baze podataka ugostiteljskih objekata i iznajmljivača privatnog smještaja, uvedena je nova usluga rezervacije smještaja te se omogućila elektronička izrada ponuda aranžmana, kao i dodatna promocija ugostitelja i privatnih iznajmljivača sa šireg lokalnog područja.
Uz sve to , projektom je omogućena izrada nove Internet stranice poduzeća NATURA-TURIST d.o.o. koja se povezala s programom za upravljanje turističkom agencijom te je izvršena i edukacija djelatnika za rad na programskom sustavu. Na taj se način želi doprinijeti održivom razvoju turizma u općini Plitvička Jezera i Ličko-senjskoj županiji, odnosno povećanju broja dolazaka i noćenja turista te produženju turističke sezone. Produljenje turističke sezone očekuje se zbog implementacije programskog sustava za poslovanje turističkom agencijom i novom marketinškom strategijom što će utjecati na povećanje popunjenosti privatnih smještajnih kapaciteta, kako u ljetnim, tako i u zimskim mjesecima.
Projekt bi do kraja 2019. godine trebao rezultirati povećanjem prihoda od prodaje usluga poduzeća NATURA-TURIST d.o.o. za 49%, zadržavanjem postojeća 3 i zapošljavanjem 2 nova djelatnika,povećanju broja dolazaka i noćenja što će utjecati na povećanje broja dana pune popunjenosti za 2%. Ukupna vrijednost projekta iznosi 132.681 kuna, odobreno je 113.217 kuna  bespovratnih sredstava.

NATURA-TURIST/Milan Tomašević

Možda Vas zanima