VAŽNO: u dijelu Perušića u tijeku su katastarske izmjere

Objavljeno: 09/04/2024

PERUŠIĆ- Općina Perušić na svom području iz godine u godinu nastavlja s rješavanjem imovinsko-pravnih poslova i omogućuje stanovništvu općine da riješe probleme koje imaju u svome vlasništvu i suvlasništvu. Do  sada su provedene katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina naselja Perušić, Varoš, Konjsko brdo, Gornji Kosinj, Mlakva i dio Donjeg Kosinja. U 2023.g. potpisan je Sporazum s Državnom Geodetskom upravom o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Perušić za dio katastarske općine Kvarte (oko 407 ha) i za dio katastarske općine Studenci (oko 5 ha) u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige. Pripremni radovi su već započeli markiranjem terena i obilaskom dok pozivi vlasnicima i suvlasnicima nekretnina će biti upućeni u svibnju. Financiranje navedene katastarske izmjere je osigurano u potpunosti od sredstava Državne geodetske uprave. Ovim putem molimo sve vlasnike i suvlasnike na ciljanim područjima da se nakon službenog poziva odazovu obilježavanju na terenu kako bi navedeno bilo realizirano na obostrano zadovoljstvo.

OPĆINA PERUŠIĆA/ Lika-express

Možda Vas zanima