Vodovodnom poduzeću Kaplja iz Lovinca skoro 900,000 eura iz NPOO-a za širenje vodovodne mreže

Objavljeno: 17/04/2023

LOVINAC- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Trajni ograničeni Poziv za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“

Na  javni poziv općinsko vodovodno poduzeće Kaplja d.o.o. Lovinac prijavilo je projekt „Vodoopskrbni cjevovod Lovinac“. Na temelju rezultata provedenih faza postupka dodjele, odnosno provedenog postupka administrativne provjere, provjere prihvatljivosti prijavitelja i ocjenjivanja kvalitete od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te provedenog postupka provjere prihvatljivosti izdataka i provjere projekta i aktivnosti Hrvatskih voda kao Provedbenog tijela projekt Vodoopskrbi cjevovod Lovinac javnog isporučitelja vodnih usluga Kaplja d.o.o. Lovinac odabran je za financiranje. Odlukom ministarstva gospodarstva i održivog razvoja javnom isporučitelju vodnih usluga Kaplja d.o.o. odobreno je bespovratno financiranje financijskim doprinosom iz Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 879.856,66 EUR odnosno 80% iznosa prihvatljivih izdataka projekta. Preostali iznos do ukupno prihvatljivih izdataka projekta osigurat će Hrvatske vode i Općina Lovinac iznosom od po 10%. Riječ je o gradnji novog vodoopskrbnog cjevovoda od Lovinca do Gornje Ploče nakon čije će se izgradnje širiti sekundarna mreža u zaseoke Polje, Piplica, Parčići, Sekulići, Račići, Kik i druge. Iz Općine Lovinac zahvaljuju Hrvatskoj vladi i ministarstvu Gospodarstva i održivog razvoja na osiguranim sredstvima kao i Hrvatskim vodama koje će i ovaj projekt sufinancirati u iznosu od 10% a koje su sufinancirale i izradu projektne dokumentacije za predmetni cjevovod kao i više do sada već  realiziranih projekata na području Općine Lovinac.  Rezultat je ovo dugotrajnog i strpljivog rada te svjesnosti Općine Lovinac i vodovodnog poduzeća Kaplja d.o.o. o nužnosti i značaju širenja vodovodne mreže i u dijelove Općine koji još nemaju izgrađenu vodovodnu mrežu.

KIC Lovinac

Možda Vas zanima