Lički politički poučak

Objavljeno: 08/02/2017

Više od godinu dana traje situacija koja ne predstavlja kršenje zakona,ali u svakom slučaju pokazuje da političke igre i igrice uglavnom nemaju veze s onima koji su iste te političare i izabrali. Radi se o situaciji  s čelništvom županije Ličko-senjske, nakon što je zamjenica župana Ivana Tomaš promijenila političke boje. Zamjenica župana Ivana Tomaš i dalje obnaša tu dužnost iako je mjesecima nema na nikakvim događajima,a tamo gdje i dođe pozvana je kao osoba i ne predstavlja županiju. Na Internet stranici županije i dalje piše da je ona zamjenica. Svojedobno je sama pojasnila da joj je župan oduzeo sve ovlasti.  Neslužbeno doznajemo da ne dolazi ni na posao,ali prima plaću, nedavno je jedan lički portal pisao da se preselila u Zagreb. Ovaj lički politički poučak mogu dakle primijeniti svi, izaberu te u neko tijelo, ti ne radiš posao jer ti je to netko uskratio i nikome ništa. Ovoga puta stvarno ne želimo kritizirati niti bilo koju osobu, niti bilo koju stranku već pokazati vama dragi birači, koji ćete za nešto više od tri mjeseca na izbore, koliko nakon te izborne nedjelje vaš glas i ne vrijedi baš nešto i nitko vas ništa ne pita

GOSPIĆ- Najprije svakako, uz pomoć Ministarstva uprave,  moramo predstaviti mjerodavne zakonske odredbe kojima je uređeno pitanje izbora zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana, kao i načina prestanka njihovog mandata.

Tako se slijedom odredaba članaka 40. i 40.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njihov zamjenik biraju  na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu, a mandat im prestaje po sili zakona u slučajevima propisanim posebnim zakonom. Člankom 92. Zakona o lokalnim izborima propisano je da mandat općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika može prestati i prije isteka mandata, sukladno odredbama toga Zakona i zakona koji uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno članku 93. istoga Zakona, općinskom načelniku, gradonačelniku i županu, odnosno njihovim zamjenicima mandat prestaje po sili zakona ako podnese ostavku,  ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost,  ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,  ako mu prestane prebivalište na području jedinice,  ako mu prestane hrvatsko državljanstvo te, u onoj najgoroj opciji,  smrću. Pored toga, zamjeniku župana koji je izabran zajedno sa županom, mandat će prestati istovremeno s prestankom mandata župana u slučajevima predviđenim odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i to u slučaju opoziva putem referenduma iz članka 40.b Zakona te u slučaju istovremenog raspuštanja predstavničkog tijela i razrješenja općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima ako u zakonom određenom roku ne bude donesen proračun, odnosno odluka o privremenom financiranju iz članka 85.a istoga Zakona.

Sve ovo smo napisali kako bi vam pokazali da župan ne može disponirati mandatom svojeg zamjenika u smislu oduzimanja ovlasti zamjeniku. Takva mogućnost nije u duhu propisa kojima je uređen sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, a slijedom kojih se zamjenik župana bira zajedno sa županom, neposredno na izborima, na kojima birači svoje povjerenje daju određenim kandidatima za župana i njegove zamjenike te im mandat može prestati samo u slučajevima propisanim zakonom.Što se tiče činjenice da  zamjenica župana,  iako ne dolazi na posao, i dalje prima plaću, iz Ministarstva uprave nam pojašnjavaju da temeljem odredbe članka 90. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njihovi zamjenici odlučuju hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

   Polazeći od činjenice da je odluka o načinu obnašanja dužnosti zamjenika župana osobni čin pojedinca kojim ta osoba odlučuje kako će obavljati konkretnu dužnost, te pozivom na ranije navedene zakonske odredbe, ističemo da ukoliko se zamjenik župana izjasnio za profesionalno obnašanje svoje dužnosti on ostvaruje pravo na plaću, odnosno naknadu plaće, kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunavaju mu se u staž osiguranja sukladno odredbi članka 90. stavak 4. Zakona. S tim u vezi ističemo da je suština instituta zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana da općinski načelnici, gradonačelnici i župani imaju osobu koja će im pomoći u obavljaju poslova povjerenih zakonom. Ovisno o veličini lokalne jedinice općinski načelnici, gradonačelnici  i župani imaju jednog ili dva zamjenika pa tako u većim jedinicama dakle, i u županijama župani imaju dva zamjenika s obzirom na veći obim poslova– pojašnjavaju nam iz Ministarstva uprave.

Ukratko, ako se naša  zamjenica župana izjasnila za profesionalno obnašanje dužnosti zamjenice župana, onda tu dužnost tako i treba izvršavati. Profesionalno izvršavanje dužnosti u ovom slučaju zamjenika, odnosno zamjenice župana, ne znači samo ostvarivanje prava po toj osnovi tj. obnašanjem dužnosti (kao npr. prava na plaću) nego i njezino stvarno obavljanje i izvršavanje. Drugim riječima obveza je zamjenika župana da obavlja poslove iz djelokruga izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave sukladno zakonu. Istovremeno, i župan ima obvezu povjeriti obavljanje određenih poslova svojim zamjenicima. No, tu valja skrenuti pozornost na to  da radno vrijeme župana i njegovih zamjenika nije nadzirano kao radno vrijeme službenika i namještenika, niti navedeni dužnosnici podliježu obvezi prisutnosti na radu u točno određenom radnom vremenu, kao ni obvezi obavještavanja i opravdavanja svog izostanka s rada. No, još jednom ponavljamo da obnašanje neke od navedenih dužnosti ne znači samo ostvarivanje prava po osnovi obnašanja dužnosti, već i njezino stvarno obavljanje i izvršavanje- ističu nam iz Ministarstva uprave.

   Zaključno glede situacije na koju se odnosi predmetni upit, moramo istaknuti da međusobna suradnja, odnosno u konkretnom slučaju nesuradnja župana i njegove zamjenice prelazi okvire djelokruga ovog Ministarstva, ali i djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave. Radi se o problematici koja isključivo spada u sferu političke odgovornosti.  Lokalni dužnosnici su osobno odgovorni za svoje djelovanje u obnašanju javnih dužnosti te s obzirom da ih neposredno biraju građani, odnosno birači, za obnašanje svojih dužnosti odgovaraju upravo onima koji su ih i izabrali, tj. biračima. U tom smislu, predstojeći lokalni izbori bit će test povjerenja izabranim dužnosnicima s obzirom na način na koji su i kako su do sada obnašali svoju dužnost.  Međutim, s obzirom na nastalu situaciju, smatramo potrebnim istaknuti da ovo Ministarstvo ostavlja prostora za preispitivanjem i analiziranjem ovih i sličnih okolnosti koje nisu u interesu lokalne jedinice i njezinih građana, kako bi se iste ubuduće spriječile. Naš zajednički cilj je racionalnija, kvalitetnija, transparentnija i učinkovitija lokalna samouprava.- zaključuju u Ministarstvu prave u odgovoru na naš upit vezan uz status zamjenice ličko-senjskog župana Ivane Tomaš.

 

Milan Tomašević

Možda Vas zanima