Nada Marijanović: župan i županijske službe manipuliraju javnošću!

Objavljeno: 27/12/2018

Danas u 13:59 sati uputila sam Tajništvu Ličko-senjske županije Obrazloženje o odgodi sjednice Županijske skupštine Ličko-senjske županije u tekstu kako slijedi:

¨Temeljem službenog priopćenja upućenog iz Kabineta Župana Ličko-senjske županije koje je objavljeno u javnim medijima dana 18. 12. 2018. god. odnosno na internet portalu Lika-online(https://www.lika-online.com/zbog-neodrzavanja-zupanijske-skupstine-zupanija-gubi-21-milijun-kuna/), a u kojemu se navodi da je župan Darko Milinović na službenom putu za vrijeme održavanja županijske skupštine na kojoj je jedna od točaka dnevnog reda najvažniji akt za funkcioniranje županije odnosno prijedlog proračuna Ličko-senjske županije za 2019. god. 

Sukladno čl. 59. i 60. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/13 i 2/18), župan može odrediti  svog  predstavnika za sjednice Skupštine i radnog tijela kao izvjestitelje o prijedlogu općeg i drugog akta kojih je predlagatelj.

Obzirom da  do današnjeg dana do 14:00 sati nisam zaprimila obavijest o  predstavniku  Župana koji bi sudjelovao na  sjednici županijske skupštine Ličko-senjske županije zakazanoj za dan 28. 12. 2018. god. s početkom u 17:00 sati, a koji bi iznosio i obrazlagao prijedloge i stajališta Župana, te odgovarao na pitanja članova županijske skupštine vezano za prijedlog Proračuna za 2019. god., ovim putem odgađam sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije zakazanu za dan 28. 12. 2018. god. s početkom u 17:00 sati, te istu zakazujem za dan 31. 12. 2018. god. s početkom u 11:00 sati.“

MANIPULACIJE JAVNOSTI OD STRANE ŽUPANA I ŽUPANIJSKIH SLUŽBI 

Nakon samo 40 min uslijedio je tekst na portalu Lika-online u kojemu se navodi da prenosite informaciju iz Tajništva da ne postoje zapreke o održavanju sjednice, a iz iste je opetovano uočljivo da županijske službe manipuliraju s javnosti i članovima županijske skupštine.

Bitno za spomenuti je da je informacija o spriječenosti župana da prisustvuje skupštini objavljena dana 18. 12. 2018. objavljena i u tekstu potpisana od strane KABINETA ŽUPANA, dok se današnja manipulacija potpisuje kao portalska informacija s potpisom Lika on line, a kao što svi znamo Lika on line nije službeno glasilo ni  tijelo županije iako se pod navedenim imenom vjerojatno objavljuju prljavi tekstovi napisani od strane pojedinih zaposlenika županije kojima se blate pojedinci koji žele da i Ličko-senjska županija postane tijelo u kojemu će zavladati istina, pravo i pravda.

Vrlo čudno je da me nitko u zadnjih 9 dana, nije službeno kontaktirao ni obavijestio da će Skupštini LSŽ nazočiti Župan ili predstavnik župana, nego tek nakon upućenja Obrazloženja o odgodi sjednice Županijske skupštine. 


Nisam vidovita da bih znala tko dolazi ili ne dolazi na sjednicu skupštine, ali se iz navedenog može prepoznati Županov rukopis i još jedno  njegovo manipuliranje.

ODGODA SJEDNICE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

Shodno svemu navedenom ovim putem obavještavam članove Županijske skupštine i javnost Ličko-senjske županije da županijske službe nisu htjele žurno obavijestiti članove županijske skupštine o odgodi sjednice koju su zaprimili u dva navrata, a uslijed čega sam se pozvala na ovlasti kojima raspolažem kao Predsjednica Skupštine, a koje proizlaze iz Statuta, Poslovnika o radu Županijske skupštine i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi, te sam bila prisiljena samostalno putem e-mailaobavijestiti članove Županijske skupštine Ličko-senjske županije da se uslijed iznesenih razloga odgađa sjednica skupštine, kao i da se ista zakazuje za dan 31. 12. 2018. god. s početkom i 11:00 sati.

ODGOVORNOST POJEDINIH ZAPOSLENIKA ŽUPANIJE KOJI SU POKUŠALI IZMANIPULIRATI JAVNOST I ČLANOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

Ignoriranje upućenih obavijesti i Zahtjeva predstavlja grube povrede Statuta, Poslovnika o radu Županijske skupštine i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj samoupravi, a uslijed svega navedenog proizlaze i mogućnosti možebitnog pokretanja sudskih i drugih postupaka sukladno zakonskim odredbama. 

S poštovanjem, 

Predsjednica Skupštine 

Nada Marijanović, mag.ing.silv.

Nada Marijanović, mag.ing.silv.

Možda Vas zanima