Ivana Arbanas s Veleučilišta Nikole Tesle održala online predavanje Kako kreativni hobi pretvoriti u biznis – osnovni koraci?

Objavljeno: 07/04/2023

GOSPIĆ- U sklopu projekta Žene i točka Hub i modula Biti ili ne biti poduzetnik?,  putem platforme Microsoft Teams, online predavanje na temu Kako kreativni hobi pretvoriti u biznis – osnovni koraci? održala je Ivana Arbanas, univ. mag. oec., predavač na Veleuč̵ilištu Nikola Tesla u Gospiću i voditelj Semestralne stručne prakse Poslovnog odjela Veleučilišta. Kroz predavanje su prikazane vrste kreativnih hobija te ostalih poduzetničkih znanja i vještina potrebnih za pokretanje i uspješno upravljanje poslovnim pothvatom, koje studenti Veleučilišta usvajaju kroz više kolegija. Prikazani su i primjeri dobre prakse poduzetništva općenito te poduzetničkih pothvata bivših studenata Veleučilišta, od kojih su i oni nastali iz kreativnih hobija. Na praktičnom primjeru prikazan je postupak izrade poslovnog plana, koji je važan dokument pri pokretanju, financiranju i procjeni uspješnosti i održivosti poduzetničkog pothvata te participiranju na poticajne mjere za poduzetnike i samozapošljavanje. Također, ukazano je na važnost kreativnih i inovativnih ideja i na različite mogućnosti za razvoj poduzetništva.

Veleučilište Nikole Tesle

Možda Vas zanima