Iza Pčelica je još jedna vrijedna godina

Objavljeno: 28/12/2021

Udruga „Pčelice“ je tijekom 2021. godine uspješno provela sedam projekata kao nositelj, a dva su projekta još u fazi realizacije od kojih je Udruga „Pčelice“ u jednom projektu nositelj, a u drugom partner.Unatoč pandemijskim uvjetima već drugu godinu za redom Udruga „Pčelice“ se uspješno prijavljuje na različite projektne natječaje te provodi aktivnosti dobivenih projekata.

Na javnom pozivu Programa javnih potreba Grada Gospića za 2021. godinu Udruga „Pčelice“ natjecala se i dobila sljedeće projekte:

  1. „Jači mi“ – jačanje kapaciteta Pčelica u iznosu od 43.687,56 kn.

Projekt se kontinuirano provodi od 2015. godine u svrhu povećanja kvalitete i transparentnosti rada Udruge „Pčelice“. U projektu je zaposlena jedna osoba na mjestu administrativno-računovodstvenog djelatnika Udruge na pola radnog vremena. Zahvaljujući provedbi ovog projekta naša zaposlenica Antonija stručno, kvalitetno i predano rješava sve administrativne i financijske poslove „Pčelica“ te se ostali članovi mogu posvetiti provedbi ostalih redovitih aktivnosti u „Pčelicama“. Svim članovima Udruge koji njezinu radu i opstanku pridonose volonterski, jako je bitno da je rad „Pčelica“ kvalitetan i transparentan te su financijski izvještaji dostupni na stranici Registra neprofitnih organizacija https://banovac.mfin.hr/rnoprt/. Upisom OIB-a „Pčelica“: 67546435362 financijski su izvještaji svima dostupni.

  1. „Zajedno napredujemo“ u iznosu od 45.000,00 kn.

Provedbom ovog projekta za osam korisnika Udruge „Pčelice“ koji imaju veće motoričke smetnje osigurana je stručna fizioterapijska podrška u domovima korisnika. Ovim projektom povećava se pokretljivost i funkcionalna sposobnost korisnika te je jako bitno kontinuirano provođenje fizioterapijskih aktivnosti s korisnicima. Naša dugogodišnja suradnica fizioterapeutkinja Dubravka  aktivnosti projekta izvodi vrlo kvalitetno te je vidljiv napredak kod korisnika što nas čini jako sretnima jer je prisutna kvaliteta i kontinuiranost rada s našim korisnicima, našom djecom.

  1. “Kvalitetnom podrškom do kvalitetnijeg znanja i obrazovanja” u iznosu od 56.793,96 kn.

Ovim je projektom za jednog korisnika Udruge „Pčelice“ osigurana podrška pomoćnice u nastavi s ciljem što kvalitetnijeg svladavanja nastavnog sadržaja i obrazovnih izazova čime je osigurana i kvalitetna podrška korisniku tijekom njegova obrazovanja. Projekt se nastavio provoditi i u školskoj godini 2021./22. u mjesecu rujnu i listopadu jer se pojavila potreba za rad pomoćnice s drugom korisnicom Udruge. Za provedbu projekta u mjesecu listopadu Udruga „Pčelice“ je iz svojih sredstava osigurala novčana sredstva kako bi se osigurala potrebna podrška pomoćnice u nastavi.

Na javnom pozivu Programa javnih potreba Ličko-senjske županije za 2021. godinu Udruga „Pčelice“ natjecala se i dobila projekte:

  1. Jačanje kapaciteta „Pčelica“ – institucionalna podrška Udrugama, projekt odobren u iznosu od 40.000,00 kn.

Udruga „Pčelice“ je u ovom projektu zaposlila mladu osobu na radno mjesto voditelja projekata na pet mjeseci u punom radnom vremenu. Naša zaposlenica Monika vrlo stručno i kvalitetno obavlja svoj rad te je Udruga prijavila projekte na nekoliko natječaja. Provedbom ovog projekta nastojimo poboljšati kvalitetu rada „Pčelica“ na način da povećamo broj prijava projekata na više javnih poziva, a sve u cilju poboljšanja kvalitete života djece koja imaju teškoće u razvoju. Smatramo također da je bitno zadržati mlade ljude koji žele ostati u svome gradu na način da im se omogući rad i prilika da pokažu što znaju.

  1. „Jahanjem do slobodnijeg i samostalnijeg kretanja“ u iznosu od 8.600,00 kn

Projekt je financiran iz programske podrške Udrugama iz područja zdravstva i socijalne skrbi u 2021. godini Ličko-senjske županije. Provedbom ovog projekta korisnici naše Udruge i njihovi roditelji aktivno su sudjelovali u provedbi rekreacijskog jahanja u svrhu poboljšanja određenih komunikacijskih i socijalnih vještina korisnika te povećanja osobnog napretka svakog korisnika. Aktivnosti su uspješno provedene te su i korisnici i roditelji kontinuirano provodili vrijeme koristeći blagodati koje nosi rekreacijsko jahanje i boravak u prirodi na Ranchu Vel`ki Mlin. Suradnja s vlasnicima ranča, obitelji Grgurić, od početka je kvalitetna te se nadamo da ćemo i slijedeće godine osigurati sredstva za nastavak projekta.

  1. Projekt „Razvijamo se i napredujemo uz matematičke i aritmetičke izazove„, donator je Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb kroz natječaj „Svjetlo na zajedničkom putu“ u iznosu od 11.000,00 kn

Provedbom projekta osigurana je edukacija pet volontera Udruge „Pčelice“ za edukaciju Abacus Soroban metodom, nabava potrebne opreme za provođenje aktivnosti te provedba aktivnosti vježbanja mentalne matematike i aritmetike abacus metodom s pet korisnika Udruge „Pčelice“.

  1. Projekt „Naučimo roditelje“ – projekt podrške roditeljima koji podižu djecu u otežanim životnim okolnostima, ugovorno tijelo: Središnji državni ured za demografiju i mlade – u iznosu od 50.000,00 kn

Projekt je u tijeku provedbe, nositelj projekta je Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Pčelice“, a partneri na projektu su Centar za mladež Zaprešić (CeZaM Zaprešić), Društvo Naša djeca grada Gospića te Centar za socijalnu skrb Gospić. Provedbom aktivnosti projekta unaprjeđuje se podrška roditeljima koji odgajaju djecu u otežanim životnim okolnostima te se djeci osiguravaju različite organizirane aktivnosti kroz razne sadržaje.

  1. Projekt „Javni rad za Pčelice i zajednicu“, ugovorno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje odobreni projekt iz programa mjera aktivne politike zapošljavanja – javni radovi u iznosu od 87.708,12 kn

Kroz projekt „Javni rad za Pčelice i zajednicu“ zaposlene su tri osobe na radnom mjestu pomoćnog radnika u udruzi na puno radno vrijeme, dvije su osobe s invaliditetom, a jedna je osoba dugotrajno nezaposlena. Provedbom aktivnosti projekta pridonosi se uključenju osoba s invaliditetom i dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada s jedne strane pa makar i na šest mjeseci, a s druge strane osigurava se dodatna pomoć i rad „Pčelicama“ za provedbu aktivnosti i redovnog rada Udruge „Pčelice“. Naši Dorian, Marin i Milka u potpunosti su se uklopili u tim „Pčelica“ te doprinose kvaliteti rada Udruge „Pčelice“ svojim radom i aktivnostima.

  1. Projekt Kineziterapijskim aktivnostima do inkluzije djece s teškoćama u razvoju – KIDS.

Nositelj projekta je Sportski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke te su „Pčelice“ na provedbi ovog projekta uz Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj iz Karlovačke županije i Športski savez invalida Grada Slavonski Brod partner. Projekt KIDS zasniva se na dvije osnovne razine aktivnosti: sustavno jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom s teškoćama kroz trening i psihosocijalnu pomoć te uspostavu snažnih županijskih mobilnih timova u partnerskim organizacijama.

Naše stručne suradnice fizioterapeutkinje Ana i Nikolina te psihologinja Paola svojim stručnim znanjem i novostečenim vještinama redovito uspješno provode aktivnosti s korisnicima Udruge. Djeca rado sudjeluju u aktivnostima, a roditelji su jako zadovoljni navedenim aktivnostima i radom stručnih suradnica. Navedeni projekt je u završnoj fazi te je Udruga „Pčelice“ izuzetno zadovoljna aktivnostima koje su još uvijek u provedbi kao i suradnjom sa Sportskim savezom osoba s invaliditetom Grada Rijeke i svih partnera.

Provedba ovog projekta doprinijela je jačanju vještina „Pčelica“ u vođenju dokumentacije i izvještavanju u ulozi partnera na europskom projektu.

Projektni prijedlozi Udruge „Pčelice“ svake godine od osnutka Udruge većinom uspješno prolaze na objavljenim natječajima. Projekti su bitni za sam rad Udruge „Pčelice“, za osiguravanje provođenja potrebnih aktivnosti s korisnicima, djecom s teškoćama u razvoju, iako su potrebe daleko veće od onih koje su pokrivene projektima te za jačanje rada Udruge kao i podizanje kvalitete rada Udruge i osiguravanje transparentnosti toga rada. Sredstva dobivena u projektima troše se isključivo na aktivnosti navedene u projektu, a da su „Pčelice“ odgovorne u provođenju projekata dokazuju novi projekti u svakoj idućoj godini. Provedbom projekata jača se i suradnja Udruge s jedinicama lokalne samouprave i lokalnim dionicima te je poticajno saznanje da postoji uvažavanje, poštovanje i otvorena komunikacija s obje strane.

Uvijek naglašavamo kako je u „Pčelice“ utkana ljubav i brižnost roditelja, čista ljubav i povjerenje naše djece, jedinstvena osobnost naših odraslih članova s invaliditetom, vrijeme i ljubav naših volontera, podrška, vrijeme i rad naših sugrađana te razumijevanje i podrška onih koji imaju moć utjecati na život naše sredine i mijenjati ga na bolje.

Kako je već navedeno, sredstva dobivena na projektu troše se isključivo na aktivnosti projekta. Stoga je neizmjerno bitna svaka donacija uplaćena na račun „Pčelica“ jer donirana sredstva se mogu utrošiti u nabavku materijala za radionice, nabavku dezinfekcijskih sredstava, opremanje prostora, nabavku didaktike, osiguravanje nastavka stručnog rada s korisnicima. Na žalost, zbog pandemije Covid-19 nismo mogli ove i protekle godine provesti niz događanja koje smo organizirali za prikupljanje donacija, no ipak ima dobrih ljudi. Zato se svima koji su na bilo koji način donirali sredstva „Pčelicama“ u 2021. godini, bilo uplatom na račun ili donacijom na npr. Adventu u Gospiću od srca zahvaljujemo. Osim što nam donirana sredstva itekako dobro dođu u daljnjem radu (i vjerujte da se troše namjenski jer članovima (roditeljima) „Pčelica“ osobno ne treba ništa, ali nam treba stručan rad s našom djecom i aktivnosti kojima će ona biti prihvaćena u svojoj zajednici) ona nam i daju poticaj da nastavimo s radom jer smatramo kako onaj tko daje svoja sredstva daje ih onome za koga vjeruje da će biti utrošena u prave svrhe. I činjenica da se sjetite drugih u ovom novom normalnom i kada nikome od nas osobno financijski nije lako samo znači da su ljudska dobrota i oni iskreni ljudski osjećaji još u nama i među nama.

Svima vam dragi ljudi, iskreno i od srca želimo sretne i blagoslovljene blagdane te zdravu, sretnu, veselu i uspješnu Novu 2022.

Vaše „Pčelice“

Možda Vas zanima