LIJEPO: I ove školske godine gradonačelnik Gospića Karlo Starčević svojom plaćom stipendira studente!!!

Objavljeno: 12/11/2019

 GOSPIĆ- Gradonačelnik grada Gospića Karlo Starčević, radi podizanja znanja i sposobnosti građana sa svog područja, radi zadovoljavanja potreba na području Grada Gospića u obrazovanju stručnjaka, te radi potpore i poticanja na daljnje školovanje učenika i studenata koji su tijekom dosadašnjeg školovanja ostvarili visoke rezultate i/ili imaju slabe imovinske prilike – dodjeljuje stipendije. Davatelj stipendije stipendira redovne studente s područja Grada Gospića na visokim učilištima, a koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Gospića i to u neprekinutom trajanju od najmanje pet godina. Pod visokim učilištima smatraju se fakultet i umjetnička akademija u njegovom sastavu, veleučilište i visoka škola. Sredstva za isplatu stipendija osiguravaju se iz plaće gradonačelnika Karla Starčevića. U akademskoj godini 2019./2020. dodijelit će se 12 stipendija.Visina stipendije određena je visinom ostvarenog mjesta na Konačnoj listi prvenstva Natječaj za dodjelu stipendija provodi Povjerenstvo za dodjelu stipendija. Na temelju provedenog natječaja Povjerenstvo za dodjelu stipendija , utvrđuje prijedlog Liste prvenstva za dodjelu stipendija studentima s područja grada Gospića. Podnositelji prijave mogu na prijedlog Liste prvenstva podnijeti pisani prigovor Davatelju stipendije u roku od osam (8) dana od dana objave ovog natječaja na mrežnoj stranici Grada Gospića. Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Davatelj stipendije donosi Konačnu Listu prvenstva koja će se javno objaviti. Na temelju Konačne liste prvenstva zaključuju se Ugovori o stipendiranju za tekuću akademsku godinu Lista prvenstva, utvrđuje se temeljem sljedećih kriterija: uspjeh učenika/studenta u prethodnoj školskoj/studijskoj godini, godina školovanja/studija, sudjelovanje na natjecanjima i plasman na tim natjecanjima prethodne školske /studijske godine, objavljeni radovi/osvojene nagrade,socijalno – materijalno stanje, deficitarna zanimanja. Deficitarna zanimanja od interesa za Grad Gospić, u akademskoj godini 2019./2020. su: strojarstvo, elektrotehnika, fizika, kemija, matematika i medicina.

Obrasci, kao i odluke o dodjeli stipendija mogu se pronaći na internetskoj stranici grada Gospića.

 

Lika-express

Možda Vas zanima