Održana prva sjednica Kulturnog vijeća Ličko-senjske županije

Objavljeno: 13/03/2018

GOSPIĆ- Danas je u Kabinetu župana održana prva sjednica Kulturnog vijeća Ličko-senjske županije  kojoj je nazočio  i župan  dr. Darko Milinović. Tema sjednice bila je predlaganje i priprema Programa rada vijeća  za 2018. godinu.

Istaknuto je kako je uloga Kulturnog vijeća unapređivanje, očuvanje, zaštita te poticanje i promicanje profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva  u području svoje nadležnosti. Vijeće ima pet članova koji se imenuju iz područja umjetnosti i kulture na vrijeme od četiri godine.

Župan Milinović izrazio je punu podršku u  daljnjem radu Kulturnom vijeću te  svesrdnu pomoć  i  suradnju u  razvoju kulture na području Ličko-senjske županije.

 

Kabinet župana

Možda Vas zanima