POHVALNO: Gradonačelnik Karlo Starčević odrekao se gradonačelničke plaće u korist stipendija studentima!!!

Objavljeno: 28/11/2017

Obećano, učinjeno. Tako bi se mogao nazvati potez gradonačelnika Gospića Karla Starčevića koji se svoje, ne baš malene, gradonačelničke plaće odrekao u svrhu stipendiranja studenata u tekućoj akademskoj godini. Tako će konačno i naši studenti moći koristiti stipendije za svoje studije. Naime iako se u proračunu grada Gospića stalno osiguravaju sredstva, primjerice prošle godine 70,000 kuna, ta sredstva se ne raspodijele pa je u toj prošloj godini za stipendiranje potrošeno sramotnih 0 (nula) kuna. U nastavku možete pročitati više o ovome natječaju,a sve informacije vidljive su i na Oglasnoj ploči grada Gospića

GOSPIĆ- Gradonačelnik Gospića Karlo Starčević raspisao je danas natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja grada Gospića u tekućoj akademskoj godini. Karlo Starčević to čini radi podizanja znanja i sposobnosti građana sa svog područja, radi zadovoljavanja potreba ustanova na području Grada Gospića u obrazovanju stručnjaka, te radi potpore i poticanja na daljnje školovanje učenika i studenata koji su tijekom dosadašnjeg školovanja ostvarili visoke rezultate i/ili imaju slabe imovinske prilike. Takvi će moći dobiti  stipendije.  Davatelj stipendije stipendira redovne studente s područja Grada Gospića na visokim učilištima, a koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Gospića i to u neprekinutom trajanju od najmanje pet godina. Pod visokim učilištima smatraju se fakultet i umjetnička akademija u njegovom sastavu, veleučilište i visoka škola. Sredstva za isplatu stipendija osiguravaju se iz plaće gradonačelnika Karla Starčevića. Radi se o sredstvima za 12 stipendija.  Deficitarna zanimanja od interesa za Grad Gospić, u akademskoj godini 2017./2018. su: strojarstvo, elektrotehnika, fizika, kemija ,matematika i medicina.  Natječaj za dodjelu stipendija provodi Povjerenstvo za dodjelu stipendija. Na temelju provedenog natječaja Povjerenstvo za dodjelu stipendija , utvrđuje prijedlog Liste prvenstva za dodjelu stipendija studentima s područja grada Gospića. Podnositelji prijave mogu na prijedlog Liste prvenstva podnijeti pisani prigovor Davatelja stipendije u roku od osam (8) dana od dana objave ovog natječaja na portalima i oglasnoj ploči Grada Gospića. Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Davatelj stipendije donosi Konačnu Listu prvenstva koja će se javno objaviti. Na temelju Konačne liste prvenstva zaključuju se Ugovori o stipendiranju za tekuću akademsku godinu.

Lista prvenstva, utvrđuje se temeljem sljedećih kriterija:

  1. uspjeh učenika/studenta u prethodnoj školskoj/studijskoj godini,
  2. godina školovanja/studija,
  3. sudjelovanje na natjecanjima i plasman na tim natjecanjima prethodne školske /studijske godine,
  4. objavljeni radovi/osvojene nagrade,
  5. socijalno – materijalno stanje,
  6. deficitarna zanimanja.

Zahtjev s potrebnom dokumentacijom za natječaj za dodjelu stipendije treba dostaviti– od 28. studenoga 2017. godine do zaključno 8. prosinca 2017. godine.Prijave na natječaj dostavljaju se poštom na adresu: Karlo Starčević, Španjuša 9, 53 213 Donje Pazarište s naznakom: “Za natječaj za dodjelu stipendija”, ili u elektroničkom obliku na e-mail adresu: licanka@pivovara-licanka.hr

Rezultati natječaja biti će objavljeni na portalima i oglasnoj ploči Grada Gospića u roku od 10 dana od dana završetka javnog natječaja.

Možda Vas zanima