U županijskom proračunu neke stavke već “probijene” ,a neke nisu ni otvorene

Objavljeno: 25/09/2017

GOSPIĆ- Pred članovima Županijske skupštine Ličko-senjske županije na današnjoj sjednici našlo se i izvješće o izvršenju gradskog proračuna u prvom ovogodišnjem polugodištu. Izvješće je podnijela trenutna šefica županijskih financija Mira Jurišić koja se na nekoliko pitanja članova skupštine i nije ponajbolje snašla pa je povremeno “uskakao” i župan Darko Milinović. Inače kako je istaknuto, županija je uspjela smanjiti dug koji je bio na kraju prošle godine u iznosu od oko 3,8 milijuna kuna. Ušteđeno je više od 2,5 milijuna kuna pa je sada proračunski manjak nešto više od jednog milijuna kuna. Puno je pomoglo usmjeravanje sredstava Poreza na motorna vozila na županijske proračune iz kojega je naša županija “zaradila” skoro milijun kuna.  Član skupštine Nezavisne liste Bura promjena Milan Mataija pita što će biti sa plaćama radnika Doma za starije i nemoćne kada je u prvom polugodištu ispucano oko 60% godišnjeg plana. Odnosno drugim riječima Mataija pita hoće li nedostajati novaca za jednu plaću ili je jedna više isplaćena. Mira Jurišić pojasnila je da sredstva idu kroz decentralizirane funkcije,a župan Milinović dodao je da Mataijina opaska itekako stoji, da će se tražiti obrazloženje od ravnatelja Doma, no da plaća na kraju neće faliti. Mataija je primjetio i da su ostali nespomenuti rashodi već na kraju lipnja ostvareni sa puno više od 100%godišnjeg plana, ali i da je primjerice na stavci Centar za socijalnu skrb potrošeno svega 23% od plana, a na stavci pomoć građanima koja se odnosi na ogrjev čista 0 (nula). I Berislav Gržanić primjetio je anomalije u trošenju novca. Tako je primjerice u stavci naknade kućanstva već na kraju lipnja  ostvareno 102% od godišnjeg plana, dok je s druge strane Udrugama proisteklih iz domovinskog rata dodijeljeno svega 2% od plana. SDP-ov Nikola Maras primjetio je da je ŽUC na naknadu Upravnom vijeću potrošio čak 40,000 kuna. Maras županu Milinoviću predlaže da sebi i suradnicima smanji plaću jer “ima se od čega oduzeti“, te traži analizu trošenja na plaće u Kabinetu župana. Danas je odrađen i jedan tehnički rebalans kako bi kroz proračun prošla sredstva za gradnju Centra za razvoj poduzetništva u Gospiću, a onaj pravi rebalans županijskog proračuna na klupama skupštinara naći će se najvjerojatnije u studenome. Zanimljivo, prije godinu dana puno se pisalo i govorilo o malverzacijama u županijskom proračunu, bilo je i suspenzija, no danas to nitko ni ne spominje. “Bilo pa prošlo” čini se.

 

Milan Tomašević

Fotogalerija

- klikni na sliku za uvećanje

Možda Vas zanima