Potpisani sporazumi o partnerstvu u projektu “Mali korak-veliki uspjeh”

Objavljeno: 26/08/2016

GOSPIĆ- Ličko-senjski  župan Milan Kolić potpisao je  Sporazume o  partnerstvu u projektu „Mali korak-veliki uspjeh“ sa ravnateljicama i ravnateljima osnovnih i srednjih škola kojima je Ličko-senjska županija osnivač. Iz kabineta župana pristiglo nam je priopćenje, s županovom izjavom o toj temi koju prenosimo u cijelosti:

Ovi sporazumi obuhvaćaju ukupno 11 škola,  7 osnovnih i 4 srednje. Projektom „Mali korak-veliki uspjeh“ za  školsku godinu 2016./2017. osigurava  se 30 pomoćnika u nastavi za 30 učenika s poteškoćama u razvoju. Učenici s poteškoćama predstavljaju posebno ranjivu skupinu djece,  mladih ljudi, a njihovo izjednačavanje  u mogućnostima, uz opće mehanizme  podrške u školi, zahtijeva i dodatne, specijalne mehanizme. Stoga je Ličko-senjska županija  prijavila ovaj projekt i za ovu školsku godinu, a vama se kao partnerima zahvaljujem na  suradnji u pripremi projekta čija je vrijednost 1.731.276,59 kn. Odobrena sredstva Europskog socijalnog fonda su 1.644.712,76 kn. Ličko-senjska županija sufinancirat će 5% vrijednosti projekta, rekao je župan Kolić ističući socijalnu i humanu stranu projekta koji za krajnji cilj ima davanje prilike mladima s poteškoćama u razvoja da se što ravnopravnije uključe u sve društvene tokove“.

Možda Vas zanima