Boško Stapar: “Ivan Prižmić namjerno ili u neznanju zanemaruje činjenicu da se ovdje radi o opasnim tvarima”

Objavljeno: 10/06/2020

PERUŠIĆ- Nakon što smo objavili tekst “Uzburkane strasti u Perušiću zbog novog pogona“,  svojevrsno reagiranje ili odgovor poslao nam je Boško Stapar iz Građanske inicijative Perušića . Reagiranje prenosimo u cijelosti:

“Odgovor  g. Ivana Prižmića na izjavu Građanske inicijative Perušića u svezi opasnog otpada, koji se namjerava skladištiti i reciklirati u bivšoj ciglani u Perušiću, svodi se na to da se radi “isključivo o zloći i klasičnom hrvatskom jalu” bez drugih argumenata. Namjerno je ili iz neznanja zanemario činjenice da je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) navedeni otpad upisan u katalog otpada pod šifrom 12 01 16* i koji je u podgrupi V95 sa sljedećim oznakama za opasne tvari: H2-“Oksidirajuće”-tvari i pripravci koji pokazuju visoko egzotermne reakcije u dodiru s drugim tvarima, posebice zapaljivim tvarima, H4-“Nadražujuće”-nenagrizajuće tvari i pripravci koji u neposrednom, dužem ili ponovljenom dodiru s kožom ili sluznicom mogu prouzročiti upalnu reakciju, H5-“Opasno”- tvari i pripravci koji, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu prouzročiti ograničeni rizik za zdravlje, H6-“Toksično”- tvari i pripravci (uključujući vrlo opasne tvari i pripravke) koji, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu prouzročiti ozbiljni, akutni ili kronični rizik za zdravlje pa čak i smrt, H7-“Karcinogeno”- tvari i pripravci koji, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu uzrokovati rak ili povećati njegovu učestalost, H8-“Nagrizajuće”- tvari i pripravci koji u kontaktu mogu uništiti živo tkivo, H 10 – “Reproduktivno toksično”- tvari i pripravci koji, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu mogu uzrokovati nenasljedne urođene deformacije ili povećati njihovu učestalost,  H 11-“Mutageno”- tvari i pripravci koji, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu uzrokovati nasljedne genetske defekte ili povećati njihovu učestalost, H 12 -otpad koji u dodiru s vodom, zrakom ili kiselinom oslobađa toksične ili vrlo toksične plinove.

Sljedeću tvrdnja da se u postupku recikliranja koristi uvijek ista količina vode u zatvorenom sustavu, opovrgava Elaborat na str. 16. gdje se navodi da “otpadna voda predstavlja čistu vodu koji se ispušta u sustav javne odvodnje nakon što se utvrdi da zadovoljava uvjete iz Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN80/13,43/14, 27/15, 3/16)”. Znači da se voda ipak ispušta, a koliko bi bila čista to je upitno. Isto tako tvrdnja će “biti prerada grita, pijeska koji je neopasan” u potpunoj je suprotnosti s tekstom u Elaboratu koji je izradila tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke koja sigurno ne bi riskirala gubitak ovlaštenja za izradu elaborata za zaštitu okoliša, objavljujući netočne informacije.

Za Građansku inicijativu Perušića Boško Stapar”

Možda Vas zanima