Centar za razvoj brdsko-planinske poljoprivrede i stočarstva revitalizirat će ruralni prostor

Objavljeno: 18/10/2022

GOSPIĆ- Ličko senjska županija središte je brdsko-planinskog prostora (BPP) u RH – promatrajući prostor Krša i izvan granica RH i EU. Republika Hrvatska je i posebnim Zakonom regulirala specifičnosti takvog prostora, te jasno definirala otežane uvjete življenja i gospodarenja. BPP u RH se proteže na području 15 županija i 89 jedinica lokalne samouprave. Obzirom da je i usmjerenje Vlade RH preciznija podrška rješavanju problema BPP, te da su u najavi i različite mjere podrške rješavanju problema BPP, Ličko-senjska županija u svojstvu nositelja projekta započela je razvoj projekta Centra za razvoj brdsko-planinske poljoprivrede i stočarstva. Ovaj Centar ima za cilj kreirati specifičnu infrastrukturu kojom se pruža podrška za industrijsku tranziciju poljoprivrede, stočarstva i srodnih sektora a u konačnici i cjelokupnu tranziciju BPP-a kroz sljedeće module:

(1) brdsko-planinska poljoprivreda – biljna proizvodanja

(2) izvorne i ugrožene pasmine – animalna proizvodnja

(3) pametna sela

(4) kulinarstvo i gastronomija

(5) logističko-distributivni centar

(6) sajamski centar te

(7) obnovljivi izvori energije.

Cilj navedenog Projekta je revitalizacija ruralnog prostora i kreiranje preduvjeta za unaprjeđenje životnog standarda stanovništva na brdsko planinskom području u RH sa naglaskom na Jadransku Hrvatsku. Jedan od prioriteta je osiguravanje i razvoj uvođenja digitalnih usluga i digitalnih sadržaje za sve dionike BPP-a. Ključno, ovaj Centar ima primarni zadatak pomaknuti ovisnost stanovništva o potporama te razviti i razvijati razne modele dodane ekonomske vrijednosti nastale na poljoprivredi i stočarstvu u životu i radu na BPP.

KABINET ŽUPANA

Možda Vas zanima