LAG LIKA prenosi važne upute o ARKOD-u

Objavljeno: 07/11/2016

GOSPIĆ- Lokalna akcijska grupa Lika na svojoj facebook stranici objavila je da je trenutno  u javnoj raspravi izmjena pravilnika o ARKOD-u, odnosno  Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta kojom će se urediti način upisa parcela u ARKOD, uključujući rješavanje slučajeva ucrtavanja parcela u ARKOD bez dokaza o posjedu. Spomenuta ucrtavanja nedavno su izazvala buru u javnosti,a sada bi se konačno s takvim načinom “krađa” vlasništva nad zemljištem trebalo prestati. LAG Lika prenosi upute poljoprivrednicima upućene od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u kojima se ističe da će se izmjenom pravilnika omogućiti upis parcela uz potvrdu vlasnika čestice, a u međuvremenu važe  sljedeće upute:

1)      Poljoprivrednici koji i dalje OBRAĐUJU, tj. KORISTE poljoprivredno zemljište registrirano u ARKOD-u, a nemaju regulirano pravo na posjed (jer nisu imali s kim potpisati ugovor o zakupu ili plodouživanju; vlasnici nepostojeći/nedostupni, neriješeno vlasničko pravo) ne trebaju ispisivati te površine iz ARKOD-a već umjesto toga trebaju (još jednom) provjeriti mogu li stupiti u kontakt s vlasnicima parcela koje obrađuju, odnosno na bilo koji način od navedenih pravnih oblika (zakup, plodouživanje) regulirati odnos s vlasnicima, te pričekati donošenje izmjena Pravilnika o ARKOD-u kojim će se regulirati način upis zemljišta koje se obrađuje (sa i bez prava na posjed).

2)      Vlasnici zemljišta koji utvrde da je netko drugi upisao u ARKOD njihovo poljoprivredno zemljište koji oni sami ne koriste, a da je to učinjeno bez njihova znanja ili bez njihove (usmene ili pismene) suglasnosti, mogu se javiti u najbliži Regionalni ured ili središnji ured Agencije za plaćanja i zatražiti kontakt podatke o poljoprivredniku koji koristi te ARKOD čestice (u svrhu eventualnog dogovora) ili zatražiti ispis ARKOD čestica

Možda Vas zanima