JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za zakup/prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Objavljeno: 03/01/2019

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske 28. studenog 2018. godine, dalo SUGLASNOST na Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Gospića (u nastavku: Program).

Slijedom toga, Grad Gospić ovim putem želi obavijestiti sve fizičke i pravne osobe koje su zainteresirane za zakup ili kupnju državnog poljoprivrednog zemljištem, da je otvoren „JAVNI POZIV“ za iskazivanje interesa za zakup/kupnju državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gospića.

SVRHA

Ovaj Javni poziv objavljuje se isključivo u svrhu pripremanja Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup/prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Predmet iskazivanja interesa ovim javnim pozivom su katastarske čestice koje se nalaze u službenom popisu „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića“.

POSTUPAK

Zainteresirani mogu iskazati interes popunjavanjem obrazaca koji su objavljeni na mrežnim stranicama Grada Gospića, na poveznici http://gospic.hr/javni-poziv-za-iskazivanje-interesa-za-zakup-prodaju-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-republike-hrvatske/  ili se mogu podići u prostorijama Gradskog upravnog odjela za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg Stjepana Radića 4, svakom radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

Prijave se predaju u pisarnicu Grada Gospića, na adresi Budačka 55, od 8.00 do 14:00 sati, ili putem pošte.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, donosi Gradsko vijeće. Odluku o izboru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup donosi Gradsko vijeće, na prijedlog gradskog Povjerenstava za zakup poljoprivrednog zemljištu u vlasništvu države, uz prethodno mišljenje Ličko-senjske županije i suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, donosi Gradsko vijeće. Odluku o izboru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za prodaju donosi Gradsko vijeće, na prijedlog gradskog Povjerenstava za prodaju poljoprivrednog zemljištu u vlasništvu države, uz prethodno mišljenje Ličko-senjske županije i suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

DODATNE UPUTE

Više informacija o dokumentaciji, rokovima i postupku za raspisivanje javnog natječaja za zakup/prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  možete pronaći na poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_20_402.html (Zakon o poljoprivrednom zemljištu)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_08_72_1472.html (Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_92_1800.html (Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske)

Možda Vas zanima