Kroz projekt „Živjeti zdravo“ Grad Gospić, u suradnji sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, obogaćuje park Jasikovac novim sadržajima.

Objavljeno: 01/02/2021

GOSPIĆ- U okviru provedbe projekta  Živjeti zdravo, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, radi provedbe aktivnosti usmjerenih na promicanje zdravlja u različitim okruženjima s ciljem prevencije rizičnih čimbenika za razvoj vodećih kroničnih nezaraznih bolesti i očuvanja zdravlja uopće, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Grad Gospić potpisali su Sporazum o suradnji.Temeljem Sporazuma o suradnji Hrvatski zavod za javno zdravstvo će isporučiti set opreme za uređenje fitness vježbališta na otvorenom, set opreme za uređenje novog dječjeg igrališta i set opreme za uređenje i označavanje hodačke staze u Jasikovcu, a Grad Gospić će dostavljenu opremu ugraditi.Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Grad Gospić izražavaju kao zajednički cilj unaprjeđenje zdravlja populacije putem smanjenja negativnog učinka bihevioralnih, biomedicinskih i sociomedicinskih rizičnih čimbenika te kreiranje okruženja u kojima je svim osobama u Gospiću omogućena najviša razina zdravlja i kvaliteta života, usvajanje znanja i stavova o važnosti provedbe aktivnih stilova života s ciljem očuvanja zdravlja stanovnika svih dobnih skupina.Kroz projekt „Živjeti zdravo“ u parku Jasikovac uredit će se i novo dječje igralište kako bi se dodatno motiviralo obitelji s djecom na provođenje slobodnog vremena vani na otvorenom u svako doba. Tako će u novom dječjem igralištu biti postavljene: klackalica na oprugama za djecu s teškoćama u razvoju, njihalica na opruzi za jedno dijete, greda za balansiranje na tri nivoa, penjalica s mrežom, ljuljačka korpa, koš za selektiranje otpada, stolić i klupa za prematanje i dojenje, društvena igra školica, a kako bi igra bila što sigurnija postavit će se i antistres podloge.Kako bi se dodatno motiviralo građane svih dobnih skupina na  aktivno provođenje slobodnog vremena formiran je set opreme za hodačke staze i fitnes vježbalište koji potiče na tjelesnu aktivnost te djeluje kao poticajni okolišni čimbenik za provedbu zdravih stilova života.U Jasikovcu će se urediti novo fitnes vježbalište sa klupom s ručkama za vježbanje snage, ravnom klupa bez naslona za vježbanje snage, paralelnim prečama na stupcu namijenjenim za vježbanje snage, 2 eliptične hodalice namijenjene za kardiovaskularne vježbe, fitnes setom za osobe u invalidnim kolicima namijenjeni za kardiovaskularne vježbe i vježbe snage i spravom za istezanje nogu. Hodačka staza bit će opremljena informativnim pločama, stalcima za bicikle, koševima za otpatke u obliku elipse, stolićem i klupom za prematanje  i dojenje, a kako bi šetnja bilo ugodna u bilo koje doba dana, postavit će se i 14 rasvjetnih stupova sa solarnim LED svjetiljkama. Oprema za uređenje fitnes vježbališta u Jasikovcu je već isporučena i uskladištena. Dolaskom povoljnijih vremenskih uvjeta u prvoj polovici 2021. godine sva oprema bit će i postavljena.Projekt „Živjeti zdravo“ provodi se na području cijele Hrvatske, a planirano trajanje projekta je do 6. prosinca 2022. godine. Ukupan iznos projekta je 30.373.299,36 kuna od čega je iznos EU potpore 85%,  a sufinancira se u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Europskog socijalnog fonda (referentni broj ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava – UP.02.2.1.01.0001).

Fotogalerija

- klikni na sliku za uvećanje

Možda Vas zanima