Lijepa vijest: više od 3 milijuna kuna za ljepši i čišći Gospić

Objavljeno: 17/01/2019


GOSPIĆ- Za provedbu Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića i dostizanja ciljeva zacrtanih u njemu potrebno je provesti niz projekata. Jedan od najvažnijih je bila nabava i distribucija spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, kontejnera u zoni stambenih zgrada i drugih dijelova Grada Gospića gdje se otpad skuplja putem kontejnera, kao i kanti za odvojeno sakupljanje suhih reciklata (dopuna kanta za papir, te kanta za plastiku, staklo i metal) gdje se otpad skuplja putem kanti. Također je potrebno povećati broj zelenih otoka i dodatno ih opremiti kontejnerima za otpadni tekstil, kao i kućnih kompostera za sve korisnike koji imaju mogućnost kompostiranja vlastitog biootpada iz kuhinje i vrta te korištenje proizvedenog komposta u vlastitoj poljoprivrednoj proizvodnji. Radi postizanja ciljeva sprječavanja nastajanja otpada te ciljeva gospodarenjem otpadom za razdoblje 2017.-2022. nužno je razviti sustav odvojenog skupljanja otpada “približavanjem mjestu nastanka, naročito komunalnog otpada”. Ovim projektom je obuhvaćeno svih 12741 stanovnika odnosno 4806 kućanstava. Udio sredstava od 15 % za sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada Grad Gospić je osigurao u Proračunu za 2019 godinu.

Projektom je predviđena nabava slijedećih zapremnina i količina spremnika:

  1. 120 l sprermnici za papir/karton 2200 kom,
  2. 120 l spremnici za plastiku 3800 kom,
  3. 240 l spremnici za papir/karton 400 kom,
  4. 240 l spremnici za plastiku 400 kom,
  5. 1100 l spremnici za papir/karton 160 kom,
  6. 1100 l spremnici za plastiku 160 kom.

Procjenjena vrijednost projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada iznosi 3.330.000,00 kuna.

Možda Vas zanima