LIRA o mogućnostima ESI fondova

Objavljeno: 27/10/2016

GOSPIĆ- U sklopu projekta “Jačanje kapaciteta Ličko-senjske županije” sufinanciranog iz sredstava Europske unije Prioritetne osi 10- Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. održana je prva Informativna radionica kojom je šira javnost na području  županije informirana o mogućnostima i provedbi ESI fondova.

Na radionici su predstavljeni natječaji Europskih strukturnih i investicijskih fondova :

 • Energetska obnova zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja
 • Energetska obnova više stambenih zgrada
 • Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama
 • Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite u primarnoj razini
 • Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
 • Unaprjeđenje pismenosti -temelj cjeloživotnog učenja
 • Umjetnost i kultura za mlade
 • Promicanje održivog korištenja prirodne baštine
 • Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode
 • Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini
 • Razvoj poslovne infrastrukture

Pozivamo sve zainteresirane da na mail: valentina@lsz-lira.hr dostave prijedlog teme/natječaja o kojem žele dobiti više informacija kako bismo na temelju Vašeg prijedloga mogli organizirati radionicu.

Za sva pitanja vezana uz navedene natječaje Razvojna  agencija Ličko-senjske županije -LIRA stoji na raspolaganju.

Možda Vas zanima