Od utorka 10.listopada LIRA-u preuzima Martina Šuper!!!

Objavljeno: 05/10/2017

Nakon dugo godina Drago Vlainić više nije ravnatelj Ličke razvojne agencije. Upravno vijeće ove agencije, na čijemu čelu je odnedavno Nikolina Tonković Čorak,  za njegovu nasljednicu izabralo je Martinu Šuper. Ona vođenje LIRA-e službeno preuzima 10.listopada. Što će to značiti za ovu agenciju, kao i za poduzetništvo u županiji tek ćemo vidjeti. I na rad LIRA-e pod Dragom Vlainićem bilo je i pohvala i pokuda, no bez obzira na rezultate i rad tijekom svih ovih godina čini se da kada je politika donijela odluku da Vlainić odlazi to se i dogodilo. 

GOSPIĆ- Ono što se po kuloarima nagađa već nekoliko mjeseci,a konkretniju dimenziju dobilo je prije nekoliko dana, kada je i portal Lika-express najavio da na mjesto Drage Vlainića dolazi Martina Šuper, u ponedjeljak 2.listopada dobilo je i službenu potvrdu. Naime peteročlano Upravno vijeće Ličke razvojne agencija LIRA-e donijelo je u ponedjeljak javnim glasanjem odluku da je upravo Martina Šuper nova ravnateljica agencije. Službeno joj četverogodišnji mandat započinje u utorak 10.listopada. Kako se ističe u objašnjenju na raspisani javni natječaj je unutar roka pristiglo 7 prijava. Članovi Upravnog vijeća prijave su otvorili na sjednici još 13.rujna.

Upravno vijeće Agencije je, nakon što je pregledalo prijave kandidata, kao i priloženu dokumentaciju,  te nakon  rasprave po prijavama,  utvrdilo da je jedna  prijava na natječaj nepotpuna, dva  kandidata ne ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, a četiri  kandidata ispunjavaju sve formalne uvjete javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Agencije. Oni su pozvani  na intervju radi testiranja organizacijskih sposobnosti i komunikacijskih vještina potrebnih za uspješno upravljanje Agencijom, znanja engleskog jezika i poznavanja rada na računalu. Testiranje je održano 20. rujna, pristupila su mu tri kandidata.  Dvanaest dana kasnije, dakle 2.listopada  Upravno vijeće donijelo je ranije spomenutu odluku, javnim glasanjem jednoglasno su za ravnateljicu Agencije izabrali mr.sc.Martinu Šuper.

Spomenimo da je ovu odluku potpisala predsjednica Upravnog vijeća Nikolina Tonković Čorak,a uz nju u vijeću su još Zdravko Župan,Nikola Šimunić, Ana Mari Bašić i Jadranka Pejnović.

 

Milan Tomašević

Možda Vas zanima