Općini Perušić sredstva za gradnju reciklažnog dvorišta

Objavljeno: 11/05/2018

PERUŠIĆ- Općina Perušić je u prošloj godini prijavila projekt na Program: “OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.- Zaštita okoliša i održivost resursa”; naziv projekta je Reciklažno dvorište Perušić na kč.br. 3881 i 3882 u k.o. Perušić koji je prijavljen na natječaj Fonda za zaštitu okoliša. Vrijednost prijavljenog projekta od strane Općine Perušić iznosi ukupno 3.125.515,73 kn od kojih 85 %financira Fond za zaštitu okoliša i Ministarstvo zaštite okoliša i Energetike.

Po završetku natječaja i evaluaciji projekta Općini Perušić je od strane Posredničkog tijela (PT2) Fonda za zaštitu okoliša odobren projekat i potpisan Ugovor sa posredničkim tijelom PT1 i posredničkim tijelom PT2 o financiranju istoga, gdje je odobreno 2.601.183,37 kn u visini od 85% za izgradnju, Stručni nadzor i provedbu promidžbe i vidljivosti dok ostalih 15 % iznosa financira Općina Perušić u visini od 524.332,36 kn.

Trenutno je Općina Perušić u pripremi Dokumentacije o nabavi i raspisivanju Javnog poziva za nadmetanje.

Možda Vas zanima