Pola stoljeća Hidroelektrane Senj

Objavljeno: 29/11/2016

Hrvatska elektroprivreda (HEP) je danas svečano obilježila 50. obljetnicu puštanja u pogon Hidroelektrane Senj (HE Senj), jedne od najvažnijih sastavnica hrvatskog elektroenergetskog sustava. Ukupne snage 216 MW, HE Senj je u 50 godina rada proizvela više od 50 milijardi kWh električne energije, odnosno tri puta više od ukupne godišnje potrošnje cijele Hrvatske.

GOSPIĆ- Izgradnja HE Senj, odnosno iskorištavanje vode rijeka Like i Gacke za proizvodnju električne energije planirana je još početkom 20. stoljeća, ali je konkretna realizacija prekidana Prvim i Drugim svjetskim ratom. Konačna odluka o izgradnji HE Senj  instalirane snage 216 MW i s prosječnom godišnjom proizvodnjom od 1.080 GWh donijeta je 1959. godine.Hidroelektrana Senj je službeno puštena u rad 27. studenoga 1966. godine, nakon više do sedam godina izgradnje, koja je po izvedenim tehničkim rješenjima, poput ugradnje turbina tipa Francis na padu većem od 400 metara, predstavljala vrhunac tehničkog dostignuća u svjetskim razmjerima. Do izgradnje brane Kruščice i pribranske elektrane HE Sklope (snage 22,5 MW) koja je sinkronizirana na mrežu 12. siječnja 1970. godine, hidroelektrana Senj je radila kao protočna, a otada kao derivacijska hidroelektrana.HE Senj je u proteklih 50 godina rada proizvela više od 50 milijardi kWh električne energije, od čega je 2014. godine zabilježena najveća proizvodnja od 1,4 milijarde kWh. Kako bi se osigurali uvjeti za siguran i pouzdan rad HE Senj u narednim desetljećima, u tijeku je priprema aktivnosti za revitalizaciju glavnih i pomoćnih pogona agregata hidroelektrane.HE Senj, zajedno s pripadajućom HE Sklope, akumulacijskim jezerom Kruščica, kompenzacijskim jezerom u Gusić polju i složenim derivacijskim sustavom zajedno čine Hidroenergetski sustav Senj (HES Senj), koji  u prosječnoj hidrološkoj godini ostvaruje oko 20 posto proizvodnje električne energije iz HEP-ovih hidroelektrana, oko 10 posto proizvodnje iz ukupnog proizvodnog portfelja HEP-a te podmiruje oko 5 posto ukupne potrošnje električne energije u Hrvatskoj. Kroz naknade za korištenje prostora elektrana, HE Senj jedinicama lokalne samouprave (Grad Senj, Grad Otočac, Grad Gospić, Općina Perušić) u prosjeku godišnje (ovisno o ukupnoj proizvodnji) uplaćuje oko 8 milijuna kuna. Doprinos Hrvatske elektroprivrede lokalnoj zajednici vidljiv je i kroz ulaganja HEP ODS-a na području Elektrolike Gospić, koja u razdoblju od 2014. do 2016. godine iznose oko 150 milijuna kuna.

Kako bi se u potpunosti iskoristio preostali hidropotencijal rijeka Like i Gacke, HEP planira realizaciju druge faze HES Senj, koji uključuje izgradnju HE Kosinj i HE Senj 2. U tijeku je izrada dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za HE Kosinj i HE Senj 2, što u ovoj fazi podrazumijeva prvenstveno izradu tehničke projektne dokumentacije i Studije utjecaja zahvata na okoliš, te se početkom 2017. godine planira podnijeti zahtjev za pokretanje postupka procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Uz povećanje proizvodnje električne energije, realizacija druge faze HES Senj omogućit će i dodatnu zaštitu od poplava u Kosinjskom polju, poboljšanje sigurnosti vodoopskrbe južnog kraka vodovodnog sustava Hrvatskog primorja, kao i poboljšanje cestovne i druge komunalne infrastrukture u tom dijelu Hrvatske.

 

HEP

Fotogalerija

- klikni na sliku za uvećanje

Možda Vas zanima