Sutra u Gospiću radionica o natječajima vezanima za poticajna sredstva u šumarstvu

Objavljeno: 24/10/2018

GOSPIĆ- U organizaciji Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e,  i suradnji sa Hrvatskim šumama UŠP Gospić, 25. listopada 2018.g. u Gospiću, dvorana KIC-a, Budačka 12, s početkom u 11,00 h održati će se radionica za potencijalne korisnike tipa operacija 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko uzgojnim radovima“ i 8.6.2 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“ za djelatnost prerade drva, namijenjenih  šumarskom te drvno-tehnološkom sektoru za korisnike s područja Ličko-senjske županije. Na radionici će prisustvovati predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koji će potencijalnim korisnicima pružiti  informacije o natječajima koji su u tijeku kao i načinu prijave te podnošenja zahtjeva za potporu.

Možda Vas zanima