U Lici radno aktivno 17,665 ljudi

Objavljeno: 04/03/2017

Hrvatski zavod za zapošljavanja- Područna služba Gospić objavio je godišnji izvještaj o stanju na tržištu rada. Iz izvješća je vidljivo da na području županije prosječno mjesečno radi nešto više od 14 tisuća ljudi, nezaposleno je nešto više od 3 tisuće. Vidljivo je i da je više zaposlenih,a manje nezaposlenih nego godinu ranije. Ipak brine što je oko 33% od ukupnog broja nezaposlenih mlađe stanovništvo starosti od 20-29 godina

GOSPIĆ- Tijekom prošle godine, prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koje prenosi Zavod za zapošljavanje,   registrirano je prosječno mjesečno 14.517 zaposlenih osoba što je 2% više nego prošle godine i 3.148 nezaposlenih osoba što je za 9,% manje nego 2015.godine. Aktivnog stanovništva je 17.665 osoba,  prosječna stopa nezaposlenosti je 19,7% što je skoro 2% manje nego godinu ranije. To su najvažnije brojke koje možemo iščitati u godišnjem izvješću o stanju na tržištu rada u Lici. U evidenciji  je prosječno mjesečno bilo najviše osoba starih od 20 do 24 godine – 424 ili 13,5%  i osoba starih od 25 do 29 godina – 410 ili 13,0%. Osoba mlađih od 29 godina je ukupno 1.034 što predstavlja 32,8% od ukupnog broja evidentiranih nezaposlenih osoba. Istovremeno najmanje je bilo prosječno mjesečno evidentiranih osoba u dobnoj skupini iznad 60 godina i to 176 ili 5,6%. U odnosu na prethodnu godinu prosječno povećanje broja evidentiranih nezaposlenih osoba zabilježeno je jedino kod osoba starijih od 60 godina i to za 13,5%, dok je i svim ostalim dobnim skupinama zabilježeno smanjenje broja osoba i to najviše u dobnoj skupini od 15 do 19  godina za 21,0% i kod osoba starosti od 45 do 49 godina – 16,4%.Udio žena u ukupnim nezaposlenim osobama na dan 31. prosinca 2016. godine iznosi 51,3%, a udio muškarca iznosi 48,7%.Najveći broj nezaposlenih krajem godine evidentiran je u gradovima Gospiću 831 (26,4%), Otočcu 617 (19,6%) i Senju 518 (16,4%).u ukupnom broju nezaposlenih prema razini obrazovanja osoba bilo je najviše osoba sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju do 3 godine i školom za VKV radnike – 1.046 (32,1%) i osoba sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju od 4 godine – 835 (25,6%), dok je u evidenciji najmanje osoba sa završenom gimnazijom – 120 (3,7%) i završenim fakultetom – 123 (3,8%). Tijekom prošle godine  u Područnom uredu Gospić prijavljeno je 2.766 slobodnih radnih mjesta.  Najveći udio u prijavljenim potrebama za radnicima imaju Gospić 28,3% i Korenica 24,2%. Na evidenciji  najviše nezaposlenih čekaju na zaposlenje od 0 do 3 mjeseca – 1.195 i od 3 do 12 mjeseci – 691 osoba koje zajedno čine 57,8% od ukupnog broja nezaposlenih osoba. Sukladno navedenom 1.376 osoba ili 42,2% nezaposlenih  je u evidenciji nezaposlenih duže od godinu dana, odnosno u kategoriji dugotrajno nezaposlenih osoba. Usporedbom broja osoba po dužini trajanja evidentirane nezaposlenosti krajem 2016.g. i 2015.g. vidljivo je da je došlo do najvećeg postotnog povećanja osoba koje čekaju na zaposlenje 5-8 godina i to za 33,6% i nešto manjeg povećanja od 4,2% onih koji čekaju na zaposlenja 0-3 mjeseca. Najveće smanjenje broja nezaposlenih osoba zabilježeno je u kategorijama nezaposlenih koji čekaju zaposlenje 3-12 mjeseci i 1-2 godine za  po 31,2%. tijekom 2016.g. u Područni ured Gospić prijavilo se 3.413 novih nezaposlenih osoba što je za 7,8% manje nego u  2015. godini (3.703).  Od 3.413 novoprijavljenih osobe najviše je u evidenciju došlo izravno iz radnog odnosa 2.505 (73,4%), iz neaktivnosti 498 (14,6%) i redovnog školovanja 269 (7,9%). I na kraju podatak da na zavod dolazi malo osoba iz školovanja, uglavnom dolaze oni iz radnog odnosa.   Od 3.413 novoprijavljenih osobe najviše je u evidenciju došlo izravno iz radnog odnosa 2.505 (73,4%), iz neaktivnosti 498 (14,6%) i redovnog školovanja 269 (7,9%).

 

Milan Tomašević

 

 

Možda Vas zanima