Važne obavijesti iz LIRA-e

Objavljeno: 27/02/2017

 GOSPIĆ- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 24. veljače  objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ u okviru mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Podsjećamo, Natječaj se provodi sukladno članku 17. Pravilnika o provedbi Mjere MO7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. –  2020. (Narodne Novine, broj 71/2016., 15/2017. i 17/2017).

Sredstva javne potpore iznose Ukupno 50.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a u skladu s točkom 8. podtočkom (1) Natječaja Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 18. travnja 2017. do 18. svibnja 2017. godine.

U skladu s člankom 18. Pravilnika, prihvatljivi korisnici su:

  1. Jedinice lokalne samouprave
  2. Trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave;
  3. Javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola;
  4. Udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem, (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fondacije);
  5. Vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo
  6. Lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

Prihvatljivi projekti/operacije u smislu članka 19. Pravilnika su: građenje i/ili opremanje vatrogasnog doma, društvenog doma/kulturnog centra, planinarskog doma i skloništa, turističkog informativnog centra, dječjeg igrališta, sportske građevine, objekta za slatkovodni sportski ribolov ( ribički dom, nadstrešnica i drugo.), rekreacijske zone na rijekama i jezerima, biciklističke staze ( koje nisu sastavni dio ceste ) , tematskog puta i parka, građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi), javne zelene površine ( park i slično ), pješačke staze ( koje nisu sastavni dio ceste ), pješačke zone, otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste), groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine), tržnice i javne prometne površine ( trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste).

Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje.

(http://ruralnirazvoj.hr/files/Natječaj_M-4-4-1.pdf)

Priloge Natječaja s objašnjenjima odredbi Pravilnika, dokumentaciju za podnošenje Zahtjeva za potporu te ostale detalje vezane za provedbu Natječaja možete pronaći ovdje.

(htpp://www.apprrr.hr/podmjera-74—ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnosti-te-povezanu-infrastrukturu-2049.aspx)

Možda Vas zanima