Podjela novih spremnika za otpad u Gospiću

Objavljeno: 17/01/2022

GOSPIĆ- Početkom siječnja zaposlenici gradskog komunalnog društva Komunalac Gospić d.o.o. započeli su s podjelom spremnika za reciklabilni otpad, papir i plastiku. Krajem prošle godine, Grad Gospić i Komunalac nabavili su 7 tisuća novih spremnika čija je nabava sufinancirana EU sredstvima, a do kraja ovog tjedna podijeljeno je na kućni prag oko 1 500 spremnika za razvrstavanje otpada, tj. za odlaganje papira (plavi spremnik) i plastike (žuti spremnik). Podjelom spremnika započet će novi sustav gospodarenja otpadom koji obuhvaća razdvajanje otpada na kućnom pragu uz izgradnju prateće infrastrukture i otvaranje novog reciklažnog dvorišta koje se očekuje sredinom ove godine. Pripremljen je i projekt izgradnje pretovarne stanice za koju će se uskoro raspisati natječaj za izbor izvođača radova. U konačnici sav miješani komunalni otpad s područja grada Gospića, nakon razdvajanja i sortiranja, a u skladu s Nacionalnom strategijom, zbrinjavat će se u Centru za gospodarenje otpadom u Biljanima Donjim. Odvajanje otpada na kućnom pragu je vrlo bitno i ima višestruke koristi za ljude i okoliš, pravilnim razvrstavanjem otpad se ne razgrađuje u prirodi i ne narušava floru i faunu, podiže se kvaliteta životne sredine, a dio otpada koji je do sada završavao u prirodi će se reciklirati. Očekuje se da će do početka veljače svi spremnici biti podijeljeni obiteljskim kućama i stambenim zgradama.

IZVOR: Grad Gospić

Možda Vas zanima