Priopćenje za javnost Domovinskog pokreta Ličko- senjske županije

Objavljeno: 07/01/2021

Priopćenje za javnost Domovinskog pokreta Ličko- senjske županije

U konzultaciji sa članovima predsjedništva Županijske podružnice i  zainteresiranim članovima koji su imali upute prema našoj središnjici ovdje dajemo i javno očitovanje o aktualnim događajima u Domovinskom pokretu. Javnost je u dobroj mjeri upoznata, a u dobroj mjeri manipulirana informacijama i pretpostavkama o izlasku iz DP mag. nov. Karoline Vidović Krišto i prof. dr.sc. Milana Vrkljana te se time čini šteta i njima osobno, ali i samom Pokretu. Kontaktirali smo i sa spomenutom stranom, ali i s predsjednikom stranke dr.sc Miroslavom Škorom. Želja predsjednika Škore poklapa se sa voljom članova u Ličko-senjskoj županiji, a to je da osnovani ogranci i županijska središnjica nastave s radom prema uvjerenjima na kojima su i izgrađeni bazirajući se na lokalnu problematiku.

Ovdje naglašavamo da rad dvoje zastupnika Vrkljan i Krišto koji je bio javan i najčešće se odvijao u hrvatskom Saboru, podupiremo te u dobroj mjeri dijelimo njihove stavove. Jasnoća i čvrstoća osobnog stava donosi karakteran smjer i ogled rada svakog od nas. Vjerujemo kao će zastupnici Vrkljan i Krišto  i kao nezavisni sabornici nastaviti putem na koji su ukazivali i u predizbornoj kampanji i kasnije u političkom djelovanju na dobro hrvatskog naroda.  Vrkljan je sin Like, a Krišto se borila za DP baš u našoj, IX. izbornoj jedinici i oboje su pridonijeli izbornom rezultatu stranke.

Gospić, 7. siječnja 2021.

 

Mirjana Vrkljan Radošević, dr.med.

Predsjednica Podružnice Domovinskog pokteta Miroslava Škore Ličko-senjske županije

Možda Vas zanima