Pukla koalicija u Vijeću grada Gospića okupljena oko HDZ-a, osnovan Klub nezavisnih vijećnika i HSS-a koji ne podupire predsjednika Petra Radoševića

Objavljeno: 02/07/2020

GOSPIĆ- Dok je trajala sjednica Vijeća Grada Gospića medijima je stiglo zanimljivo priopćenje dijela članova Gradskog vijećnika. Radi se o članovima koji su u vijeće ušli kao dio koalicije okupljene oko HDZ-a, a sada su oni u vijeću članovi Kluba nezavisnih vijećnika i HSS-a. Iz priopćenja je jasno vidljivo da HDZ-ov predsjednik Vijeća Petar Radošević više nema njihovu bezuvjetnu podršku, te da će na Gradskom Vijeću podupirati sve projekte koji su u interesu građana ovoga grada. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Unatoč našim nastojanjima   prema povjereniku HDZ – a Ivici Radoševiću i  predsjedniku Gradskog vijeća kako bi se Klub HDZ – a, HSS-a, HSP AS i nezavisne  liste sastajao  dva, tri dana prije svake sjednice Gradskog vijeća da  analizira sve točke dnevnog reda  kako bi argumentirano mogli glasovati, naša nastojanja nisu  prihvaćena.   Kako se i danas kao i nebrojeno puta do sada  ponovila ista situacija, a tiče se  vrlo bitnih  točaka dnevnog reda (nova imenovanja, dodatna zaduženja….)  povjerenik HDZ – a Ivica Radošević  ponovno nije smatrao potrebnim sazvati Klub kako bi mogli zauzeti stav oko  točaka dnevnog reda, a koje se tiču  daljnjeg zaduženja i financijskih opterećenja Grada Gospića. Nezadovoljni višegodišnjom situacijom i ne funkcioniranjem kluba HDZ –  a i koalicijskih partnera   odlučili smo istupiti iz istoga. Od danas djelujemo kao posebni Klub nezavisnih vijećnika i HSS- a te napominjemo da predsjednik Gradskog vijeća Petar Radošević  više nema našu bezuvjetnu podršku.

Još jednom napominjemo da je ne funkcioniranje kluba rezultiralo zapravo izostajanjem  političkih stavova, nemogućnosti argumentirane rasprave  kao bitni instrumenti političke borbe koja ima za cilj  unapređenje kvalitete života i razvoja  našeg grada te je to razlog našeg izlaska iz Kluba HDZ –a i koalicijskih partnera.  Na kraju napominjemo da smo spremni  kao novi Klub nezavisnih vijećnika i HSS – a poduprijeti na Gradskom vijeću sve dobre projekte koji su u interesu građana ovog grada.

                                                                                 

  Ivan Bronzović

 Jadranka Pejnović

Vlatka Devčić-Stilinović

Marijan Brkljačić

Zdravko Župan ( HSS )

FOTO: arhiva Lika-express

Možda Vas zanima