Situacija oko proračuna grada Gospića kristalno je jasna- čim gradonačelnik predloži proračun otkucava sat Gradskom vijeću. Ili će prihvatiti ono što su uporno odbijali!!!

Objavljeno: 09/01/2018

Pred kraj prošle godine, u vremenu kada “normalni” gradovi donose budžete za nadolazeću godinu, u Gospiću se igrala politička igra, proračun je dolazio na Vijeće grada Gospića, sjednice su prekidane, proračun nije doneSen. Na posljednjoj sjednici u prošloj godini 30.prosinca, nakon otezanja i novih igrica proračun je opet odbijen i prihvaćena je jedna odluka koja je zanimljiva u tom smislu što su je predložio gradonačelnik,a prihvatila njegova oporba. Zbog te odluke Gospić je trenutno u privremenom financiranju. Vjerujemo da je većini naših čitatelja to itekako poznato i da vam je i naš portal uvelike pomogao donijeti cijelu priču. No čini se, barem je takva slika u javnosti, da je previše nepoznanica. Promatrajući komentare na društvenim mrežama i generalno u javnosti vidimo da ljudima puno toga nije jasno pa smo objašnjenje potražili u Ministarstvu uprave.

GOSPIĆ- Poslali smo upit krajem prošlog tjedna, odgovor je stigao vrlo brzo. Postavili smo pitanja koja zanimaju građane, bez politiziranja i bez u zadnje vrijeme tako prisutnog navlačenja na nečiju stranu. Pitamo tako “može li se gradski proračun donijeti u naredna tri mjeseca dok traje privremeno financiranje“. Iz Ministarstva odgovaraju:

u članku 69. stavku 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17) propisano je da je općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga predstavničkom tijelu na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom. Nadalje, u stavku 3. istoga članka Zakona propisano je da proračun donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s posebnim zakonom. Pritom napominjemo da je posebni zakon, sukladno kojem općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan predlaže proračun a predstavničko tijelo jedinice ga donosi, Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) čija primjena je u djelokrugu Ministarstva financija. Nastavno, temeljem članka 70. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ako predstavničko tijelo ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom tj. Zakonom o proračunu. Odluku o privremenom financiranju donosi do 31. prosinca predstavničko tijelo također, u skladu s posebnim zakonom, odnosno Zakonom o proračunu, a na prijedlog općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana. Prema javno dostupnim informacijama, gradonačelnik Grada Gospića je predložio proračun, no Gradsko vijeće ga nije usvojilo nego je donijelo odluku o privremenom financiranju.

A onda dolazimo do najvažnijeg:  Ako proračun ne bude donesen zato što ga gradonačelnik nije predložio Gradskom vijeću ili ga je povukao prije glasovanja o proračunu u cjelini te nije predložio novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu temeljem članka 69.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi razriješiti gradonačelnika i njegove zamjenike koji su izabrani zajedno s njima.

Druga opcija kaže sljedeće: Ako gradonačelnik predloži proračun kako je to prethodno navedeno, a Gradsko vijeće ga ne usvoji (i to znači, najkasnije do 31. ožujka 2018. godine) Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu raspustiti Gradsko vijeće temeljem članka 84. točke 7. istog Zakona.

Iz Ministarstva uprave zaključuju sljedeće: Imajući u vidu navedeno, raspisivanje eventualnih prijevremenih izbora ovisi o tome iz kojih razloga proračun nije donesen.

Odnosno čim gradonačelnik predloži Vijeću proračun on se riješio prijevremenih izbora. Sve ostalo je na Vijeću!!!

 

Milan Tomašević

Možda Vas zanima