Ministarstvo obrane dodijelit će do 500 stipendija redovitim učenicima srednjih škola za radna mjesta vojnika/mornara u Oružanim snagama Republike Hrvatske

Objavljeno: 18/06/2024

Ministarstvo obrane RH raspisalo je u petak 14. lipnja 2024. godine javni poziv za dodjelu do 500 stipendija redovitim učenicima srednjih škola za radna mjesta vojnika/mornara u Oružanim snagama Republike Hrvatske u školskoj godini 2024./2025. i to:

 1. učenicima srednjih škola za zanimanje zrakoplovni tehničar:
 • do 16 stipendija učenicima trećih razreda Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina, Velika Gorica i Tehničke škole Zadar (mjesto službe: Velika Gorica ili Zemunik Donji)
 1. učenicima trogodišnjih srednjih strukovnih škola:
 • do 245 stipendija učenicima drugih i trećih razreda svih usmjerenja (mjesto službe: Gospić, Karlovac, Knin, Petrinja, Sinj, Varaždin)
 • do 30 stipendija učenicima drugih i trećih razreda kemijskog usmjerenja (mjesto službe: Knin, Velika Gorica)
 • do 25 stipendija učenicima drugih i trećih razreda strojarskog usmjerenja (mjesto službe: Benkovac, Bjelovar, Gospić, Karlovac, Knin, Petrinja, Sinj, Slunj, Varaždin, Velika Gorica, Zemunik Donji)
 • do 10 stipendija učenicima drugih i trećih razreda elektrotehničkog usmjerenja (mjesto službe: Benkovac, Knin, Orebić, Petrinja, Pula, Slunj)
 • do 70 stipendija učenicima drugih i trećih razreda, vozač motornog vozila za upravljanje m/v C kategorije (mjesto službe: Benkovac, Bjelovar, Gospić, Karlovac, Knin, Petrinja, Sinj, Varaždin, Velika Gorica, Zemunik Donji)
 1. učenicima četverogodišnjih srednjih škola:
 • do 100 stipendija učenicima drugih, trećih i četvrtih razreda tehničkog usmjerenja i gimnazija (mjesto službe: Benkovac, Bjelovar, Gospić, Karlovac, Knin, Orebić, Petrinja, Pula, Slunj, Varaždin, Velika Gorica, Zemunik Donji)
 1. učenicima petogodišnjih srednjih medicinskih škola:
 • do 4 stipendije učenicima trećih i četvrtih razreda, medicinska sestra/tehničar
  (mjesto službe: Zagreb)

U skladu s odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju („Narodne novine“, br. 50/23 i 55/24), Ministarstvo obrane osigurava mjesečnu stipendiju za vojne stipendiste – učenike u sljedećim iznosima:

 • 2. razred srednje škole – 100,00 eura
 • 3. razred srednje škole – 120,00 eura
 • 4. i 5. razred srednje škole – 150,00 eura

Kandidati/kinje – učenici srednjih škola mogu se prijaviti za dodjelu stipendije tijekom srednjoškolskog obrazovanja putem prijavnog obrasca za stipendiranje učenika srednjih škola (Prilog 1.). Uz prijavni obrazac kandidati trebaju ispuniti izjavu o iskazu interesa za mjesto službe vojnika/mornara u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Prilog 2.).

Prijavu za dodjelu stipendija podnose punoljetni učenici osobno, a za maloljetne učenike roditelj/skrbnik.

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI/KINJE

 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj neprekidno najmanje jednu godinu do dana objave javnog poziva
 • redoviti učenik srednjih škola za koje je Ministarstvo obrane objavilo javni poziv
 • opći uspjeh najmanji 3,00 u školskoj godini koja prethodi godini za koju se dodjeljuju stipendije
 • da nije korisnik stipendije u svrhu zaposlenja kod drugog poslodavca
 • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 35. stavku 1. podstavku 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18, 125/19, 155/23, 158/23 i 14/24).
 • da punoljetni učenici ispunjavaju opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske propisane člancima 34. i 35. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18, 125/19, 155/23, 158/23 i 14/24).

Rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2024.

Kandidati/kinje se prijavljuju u propisanom roku na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256b, Zagreb.

Nakon podnošenja prijave, po pozivu Ministarstva obrane, učenici koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva upućuju se na zdravstvene preglede u Zavod za zrakoplovnu medicinu Zagreb ili u Zavod za pomorsku medicinu Split te na inicijalnu provjeru tjelesne spremnosti u skladu s odredbama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 37/24) propisanim za način i kriterije provedbe zdravstvenih pregleda kandidata za onu kategoriju vojnog osoblja za koju se prijavljuju.

Kandidati/kinje trebaju priložiti:

 • ispunjeni Prijavni obrazac i Izjavu o iskazu interesa za mjesto službe
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice i rodnog lista
 • presliku svjedodžbe kojom se dokazuje opći uspjeh najmanji 3.00 u školskoj godini koja prethodi godini za koju se dodjeljuju stipendije
 • dokument kojim se dokazuje upis u razred za koji se dodjeljuju stipendije
 • potvrdu o prebivalištu
 • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Nakon zaprimanja prijave Ministarstvo obrane pozvat će zainteresirane kandidate/kinje – učenike srednjih škola na odabirni postupak.

U odabirnom postupku kandidati/kinje moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kategoriju osoblja za koju se prijavljuju.
Kandidati/kinje – učenici koji će zadovoljiti kriterije odabirnog postupka moći će s Ministarstvom obrane potpisati ugovor o stipendiranju, temeljem kojeg će primati stipendiju tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Nakon završetka redovitog srednjoškolskog obrazovanja, temeljem ugovora o stipendiranju, primaju se u službu u Oružane snage Republike Hrvatske prema propisanoj proceduri.

Informacije u vezi s javnim pozivom kandidati/kinje mogu dobiti u Središnjici za upravljanje osobljem (tel. 01/3784-812, tel. 01/3784-814).

Više informacija o raspisanom javnom pozivu možete pronaći na: https://www.morh.hr/javni-poziv-za-dodjelu-stipendija-vojnim-stipendistima-ucenicima-srednjih-skola/

Možda Vas zanima