MORH zapošljava 11 doktora medicine

Objavljeno: 29/09/2022

ZAGREB- Ministarstvo obrane RH raspisalo je, sukladno Planu prijma osoblja za 2022. godinu, javni natječaj za prijam u Hrvatsku vojsku ukupno 14 kandidatkinja i kandidata za časnike zdravstvene službe. Riječ je o 11 doktora medicine ili specijalista medicine grana s mjestom rada na teritoriju Republike Hrvatske, dva doktora veterinarske medicine s mjestom rada u Kninu i Zagrebu te jednom stručnom prvostupniku (baccalaureus) sestrinstva s mjestom rada u Vinkovcima. Za radna mjesta doktora veterinarske medicine prednost pod jednakim uvjetima imaju kandidati s “B” vozačkom kategorijom.Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona te ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona. Kandidati mogu imati najviše navršenih 30 godina života do kraja 2022. godine.Uz obavezno vlastoručno potpisanu prijavu zainteresirani kandidati moraju priložiti:

–        životopis

–        dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)

–        potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

–        dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice)

–        dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Prije upućivanja na osposobljavanje kandidati prolaze posebni odabirni postupak, tijekom kojeg će se isključivati kandidatkinje i kandidati koji ne ispunjavaju neke od uvjeta.Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja bit će upućeni u listopadu 2022. na dragovoljno vojno osposobljavanje.Odabrani kandidati za časnike bit će upućeni na temeljnu časničku izobrazbu u studenom 2022. godine, u okviru koje će učiti opća temeljna vojnostručna znanja te sposobnosti i vještine potrebne za obnašanje prve časničke/zapovjedne dužnosti. Nakon završetka temeljne časničke izobrazbe kandidati će biti primljeni u djelatnu vojnu službu, bit će im dodijeljen prvi časnički čin i bit će raspoređeni na časničku dužnost u postrojbama Oružanih snaga RH.Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256 b, Zagreb. Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel: 01 / 3784-636 i 3784-814. Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Više informacija o natječaju dostupno je na poveznici.

MORH

Možda Vas zanima