HEP: ova varijanta hidroenergetskog sustava Kosinj trajno rješava problem poplava u Kosinjskom polju

Objavljeno: 10/08/2021

PERUŠIĆ- Nakon što su se portalu Lika-express javili mještani Gornjeg Kosinja koji su održali mirni prosvjed protiv gradnje novog hidroenergetskog sustava poslali smo dopis HEP-u s pitanjima o tome što se trenutno u Kosinju gradi, što je učinjeno i kakvi su planovi. Evo svih odgovora:

  1. Ovih dana javila mi se skupina mještana Gornjeg Kosinja koji su i dalje protiv gradnje ovog sustava. Imali su i mirni prosvjed. Oni su isključivo protiv gradnje sustava i samo su za prestanak poplavljivanja.

HEP je analizirao više varijanti dogradnje postojećeg hidroenergetskog sustava Senj izgrađenog 60-tih godina dvadesetog stoljeća. Odabrana varijanta, HES Kosinj, među više razmatranih varijanti, optimalno je objedinila ekonomske, energetske, vodnogospodarske i okolišne koristi. Činjenica je da samo odabrana varijanta trajno rješava problem poplava u Kosinjskom polju. Druge varijante nisu osiguravale potreban stupanj zaštite od poplava kosinjske doline koji bi omogućio nastavak života u poplavnom području.

      2.koji se trenutno radovi izvode na tom području i zna li se točni datum početka gradnje nove brane?

 

Projekt Hidroenergetski sustav (HES) Kosinj sukladno lokacijskoj dozvoli sastoji se od jedanaest etapa, koje osim glavnih hidroenergetskih objekata kao što su brane, strojarnice Kosinj i Sklope te akumulacija Kosinj, obuhvaćaju i dvije zamjenske ceste s pratećom infrastrukturom te tunel i kanal Bakovac – Lika. Također, rekonstruirat će se i ojačati elektrodistribucijska mreža što će unaprijediti sigurnost opskrbe električnom energijom. Dodatno će se u sklopu projekta rekonstruirati i “Cesta spasa” te izgraditi stambena zgrada u Perušiću za smještaj Kosinjana. U suradnji s Općinom Perušić i Ličko-senjskom županijom u planu je priprema još nekih projekata za poboljšanje životnih uvjeta na području Općine. Od radova u izvođenju, trenutno se izvode radovi na izgradnji ceste Studenci – Sklope, a na jesen će početi radovi i na izgradnji ceste Kosinj most – Bakovac. U planu je do kraja godine ugovoriti radove na izgradnji tunela i kanala Bakovac – Lika, u kojem slučaju bi izgradnja ove etape započela početkom 2022. U sklopu projekta HES Kosinj dvije su glavne brane: brana Kosinj i brana Bakovac. Početak izgradnje obje brane planiran je tijekom 2023. godine.

 

  1. jeli istina da se mještane ne pita ništa?

 

Projekt HES Kosinj je planiran dugo vremena, a ključan korak prema informiranju javnosti u pripremi za njegovu izgradnju bio je javni upravni postupak procjene utjecaja na okoliš tijekom 2017. i 2018. godine. U tom postupku HEP je kao investitor izradio svu potrebnu dokumentaciju i prezentirao ju nadležnom ministarstvu i svim tijelima koja su bila od strane ministarstva pozvana na očitovanje. Tijelo koje neizostavno sudjeluje u tome je lokalna javna samouprava, u ovom slučaju Općina Perušić , koja je zastupala interese lokalnog stanovništva i u toj fazi bila poveznica između investitora i stanovništva. Nakon što je prihvaćeno Rješenje o prihvatljivosti utjecaja na okoliš i nakon što je 2019. ishođena lokacijska dozvola HEP je započeo aktivnosti na realizaciji projekta. Iz razloga složenosti projekta kao i postojećeg zakonodavnog okvira bilo je potrebno najprije ishoditi status strateškog projekta Republike Hrvatske u srpnju ove godine kako bi se investitoru omogućila njegova realizacija u potpunosti, iako je HEP i prije toga započeo realizaciju pojedinih dijelova projekta za koje je to bilo moguće (ceste).

 

 

  1. kolika je otkupna cijena zemljišta i koliki je kapacitet stambene zgrade u Perušiću namjenjene za smještaj Kosinjana?

 

Vlasnicima nekretnina uputili smo krajem prošle godine Obavijest o pokretanju postupka otkupa nekretnina. Odziv je dobar i reakcije građana su uglavnom pozitivne, jer su shvatili da je projekt i proces otkupa konačno krenuo.

Vrlo pažljivo pristupamo rješavanju otkupa nekretnina, odnosno obeštećenja vlasnika nekretnina na području buduće akumulacije. Naš je cilj postići pravično i pošteno rješenje, prihvatljivo za sve. Učinit ćemo sve što možemo da odlazak ljudi s tog područja bude što bezbolniji.  Imovinskopravne odnose rješavat ćemo prvenstveno dogovorno i sa svakim stanovnikom pojedinačno.

Postupak provode angažirana odvjetnička društva. Treba imati na umu da se radi o 7.500 čestica, od čega 7.100 privatnih. Zato će postupak trajati 2-3 godine, a predmeti će se rješavati sukladno etapama projekta, tj. planiranim redoslijedom građenja.

Planirani početak radova na uređenju prostora buduće akumulacije je 2024. godine te bi se do tada iseljavanje odvijalo sukcesivno, kako se bude rješavao otkup zemljišta i objekata. 

Osim otkupa i isplate financijskih sredstava prema procjeni vrijednosti nekretnine, predviđena je i mogućnost  preseljenja u stambenu zgradu koja se gradi u Perušiću, naročito za socijalno ugrožene stanovnike. Zgrada će imati 28 stambenih jedinica.

 

  1. što će biti sa sakralnim objektima i grobljima?

 

Postupanje sa sakralnim objektima na području buduće akumulacije propisano je Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš. HEP je u intenzivnim razgovorima s predstavnicima vjerskih zajednica na području zahvata s ciljem pronalaženja najboljih rješenja.  U tijeku je izrada popisa kulturne, etnografske i sakralne baštine koja će biti temelj za iduće korake u rješavanju s time povezanih pitanja.

Također,  prema Rješenju o prihvatljivosti zahvata HES Kosinj na okoliš pokrenute su i aktivnosti vezane za  groblja pod utjecajem projekta. HEP je s Općinom Perušić potpisao sporazum o financiranju proširenja  postojećih groblja u Perušiću, Studencima i Kosinjskom Bakovcu, a s komunalnom tvrtkom Perušić d.o.o. sporazum o financiranju  izmještanja groblja. U tijeku su radovi proširenja groblja u Perušiću čiji je završetak  planiran u rujnu ove godine, a do kraja godine se očekuje ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola za proširenje groblja Studenci i Kosinjski Bakovac. HEP u potpunosti razumije osjetljivost ljudi, pogotovo kad je riječ o crkvi i grobljima. Zato izmještanju posmrtnih ostataka pristupamo s dužnom pažnjom i pijetetom, poštujući sve propisane zahtjeve i mjere.

Možda Vas zanima