Jednoglasna potpora Županijskog partnerskog vijeća projektima

Objavljeno: 15/12/2017

Članovi Županijskog partnerskog vijeća Ličko-senjske županije su na sjednici održanoj 14. prosinca 2017. godine jednoglasno dali podršku za 21 projektnu prijavu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Projekti su prijavljeni na Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova kojeg provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje EU sredstava. Na području Ličko-senjske županije Program provodi  Razvojna agencija Ličko-senjske županije -LIRA.

Prihvatljivi su projektni prijedlozi lokalnih razvojnih projekata za ulaganja u komunalnu i socijalnu infrastrukturu.

    Za Ličko-senjsku županiju predviđen je sufinanciranje projekata u ukupnom iznosu od 5.500.000,00 kn. Ukupno je prijavljen 21 projekt s ukupnim iznosom projektne dokumentacije od 6.333.512,57 kn od čega će se iz Programa sufinancirati 5.216.453,80 kn. Cilj je da se navedene projektne dokumentacije u naredne tri godine koriste za pripremu i realizaciju investicija sufinanciranim iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u ukupnom iznosu od 135.650.000,00 kn.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU donosi Odluku o odabiru projekata i potvrđuje iznos sufinanciranja za svaki odabrani projekt.

Možda Vas zanima