Kreće potraga za istraživanjem ugljikovodika u Lici?

Objavljeno: 20/09/2019

ZAGREB- Nakon što su ljetos Agenciji za ugljikovodike kao rezultat prvog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu prijavljena prva tri komercijalna otkrića plina na području Slavonije i Podravine te nakon što je Vlada Republike Hrvatske dodijelila nove dozvole za četiri kompanije koje će u idućih pet godina istraživati ostatak panonskog bazena, uspješno je privedeno kraju i treće nadmetanje za ostatak kopna.

Zaprimljena je ponuda za istražni prostor D-14  koji obuhvaća područje gotovo cijele Ličko-senjske te dijelove Zadarske i Karlovačke županije koji se naslanjaju na Liku. Slijedi postupak pregleda i evaluacije pristigle ponude od strane Povjerenstva za provođenje nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida, a koje će prema nadležnom ministarstvu uputiti prijedlog Odluke za dodjelu dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika ukoliko su zadovoljeni svi propisani kriteriji.

Za ostala tri ponuđena istražna prostora kopna koji se protežu do Splitsko-dalmatinske županije nije bilo ponuda te samim time na tom području neće biti nikakvih istražnih radnji.

Ako Vlada Republike Hrvatske prihvati ponudu, lički kraj može očekivati višestruke gospodarske koristi. Naknadu za istraživanje u iznosu od 400 HRK po km2, dobit će sve općine na području Ličko-senjske županije, kao i općine Rakovica i Saborsko u Karlovačkoj županiji te Gračac u Zadarskoj, i to u idućih pet do sedam godina. U slučaju pronalaska ugljikovodika, naknada se povećava za čak deset puta.

Važno je istaknuti kako su u prvom valu istraživanja koje je bilo koncentrirano prvenstveno na istočne slavonske županije, lokalne općine u tri godine uprihodile preko 17 milijuna kuna.

Uz fiksne naknade, kompanije koje istražuju ugljikovodike surađuju s lokalnim poduzetnicima i angažiraju lokalnu radnu snagu. Naime, preuzimanjem obveza obvezujućeg radnog programa i poštujući odredbe Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika, investitori će angažirati domaće dobavljače i kooperante u najvećoj mogućoj mjeri.

Iz svih istražnih prostora i radova isključeni su nacionalni parkovi i parkovi prirode. Područja veliko prirodnog značaja za Republiku Hrvatsku, poput Velebita, također nisu uključena i ne njima se neće ništa istraživati. Zone izuzeća također uključuju sva izvorišta vode, sve vodotoke i jezera, sva rijetka staništa od iznimne biološke vrijednosti (poput jama, špilja i sl.), sve šume posebne namjene te građevinske zone. Svi se radovi moraju izvoditi u skladu s Okvirnim planom i programom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu koji propisuje sve mjere i ograničenja provođenja pojedinih aktivnosti.

U Europi postoje zaštićena područja unutar kojih je moguće provoditi aktivnosti eksploatacije ugljikovodika, ipak, Hrvatska nije i ne planira uvesti model istraživanja i eksploatacije ugljikovodika unutar zaštićenih područja poput nacionalnih parkova i parkova prirode, za što se i pobrinula zakonskom regulativom koja je u prošlosti dozvoljavala bušenja na daleko većim i širim prostorima.

 

Agencija za ugljikovodike

Možda Vas zanima