Kreću veliki radovi na dalekovodu Lički Osik-Otočac-Senj, moguća neplanirana isključenja i redukcija struje

Objavljeno: 04/07/2024

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. (HOPS) obavještava  o početku izvođenja radova zamjene vodiča na 110 kV dalekovodima Lički Osik-Otočac i Otočac-Senj, čije će aktivnosti demontaže postojećih,  montaže novih niskoprovjesnih visokotemperaturnih vodiča uz obnavljanje antikorozivne zaštite stupova trajati od početka srpnja do početka studenog 2024. godine. Proteklih mjeseci izvršeni su pripremni radovi na pristupnim putevima i radovi na revitalizaciji stupova za koje nisu bila potrebna isključenja dalekovoda iz pogona. Predmetnim projektom dugoročno (20 i više godina) se osigurava stabilnost prijenosne mreže na području Like, kao i opskrbe šireg područja grada Otočca, uključujući sve okolne općine i naselja, omogućuje integracija obnovljivih izvora energije te potiče razvoj gospodarske aktivnosti. Implementacijom nove tehnologije smanjit će se troškovi pogona prijenosne mreže i povećati sigurnost pogona elektroenergetske mreže u cjelini. Prijenosna moć dalekovoda se povećava s 90 MVA na 160 MVA čime se omogućava i priključak velikih kupaca  direktno na prijenosnu elektroenergetsku mrežu. S obzirom na potrebnu zahtjevnost radova koji se očekuju u predstojećem razdoblju bit će smanjena sigurnost opskrbe električnom energijom uslijed neophodnih iskiopa DV 110 kV Lički Osik-Otočac i DV 110 kV Otočac-Senj. U suradnji s HEP-ODS-om (DP Elektrolika) pokrenute su preventivne aktivnosti s ciljem povećanja pripravnosti i raspoloživosti alternativnih pravaca opskrbe putem 35 kV zračnog dalekovoda iz smjera Brinja — dalekovod Otočac — Brinje i 35 kV zračnog dalekovoda iz smjera Ličkog Lešća — dalekovod Otočac — Ličko Lešće — Perušić — Lički Osik, radi osiguranja napajanija konzuma predmetnog područja iz 35 kV distribucijske mreže. Putem dostupnih kanala komunikacije, i službenih stranica HOPS  (www.hops.hr) će obavještavati  korisnike mreže o pojedinim fazama radova na revitalizaciji predmetnih dalekovoda budući isti mogu izazvati neplanirana isključenja i potencijalne redukcije konzuma. Hrvatski operator prijenosnog sustava dd. je tijekom 2020. godine započeo s projektom ,.Revitalizacija, izgradnja, digitalizacija i modernizacija hrvatske prijenosne elektroenergetske mreže koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka otpornosti (NPOO), u ukupnoj vrijednosti od 218,1 milijuna eura. Projektom je planirano jedanaest  aktivnosti na području Republike Hrvatske, od kojih je jedna projektna aktivnost zamjena vodiča i revitalizacija dalekovoda 220 kV i 110 kV naponske razine. Predmetnom aktivnosti obuhvaćeni su dalekovodi na području Like, Dalmacije i Istre. U drugoj polovici 2024. godine predviđene su aktivnosti na zamjeni vodiča i revitalizacija DV 110 kV Lički Osik-Otočac i DV 110 kV Otočac-Senj. Vrijednost aktivnosti zamjene vodiča i revitalizacije dalekovoda na području Like je približno 11 milijuna eura.

HOPS

Možda Vas zanima