Obavijest građanima o obvezi uređivanja zapuštenih poljoprivrednih površina

Objavljeno: 03/04/2023

GOSPIĆ- S obzirom da smo na početku još jednu vegetacijske godine, svim vlasnicima i ovlaštenicima poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gospića skreće se pozornost na važnost održavanja poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju kroz primjenu agrotehničkih mjera i održavanja poljoprivrednih rudina

Agrotehničke mjere predstavljaju skup zahvata koji podrazumijevaju:

 • minimalnu razinu obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta povoljnim za uzgoj biljaka
 • sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,
 • suzbijanje organizama štetnih za bilje;
 • gospodarenje biljnim ostatcima,
 • održavanje organske tvari i humusa u tlu,
 • održavanje povoljne strukture tla,
 • zaštitu od erozije te
 • održavanje plodnosti tla.

Održavanje poljoprivrednih rudina podrazumijeva:

 • održavanje živica i međa,
 • održavanje poljskih putova,
 • uređivanje i održavanje kanala oborinske odvodnje,
 • sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica,
 • sadnja i održavanje vjetrobranskih pojaseva.

 Imajući u vidu navedeno, želimo skrenuti pozornost svima koji gospodare poljoprivrednim zemljištem da je u interesu dobre poljoprivredne prakse važno primjenjivati propisane agrotehničke mjere, jer na taj način ne samo da štitimo vlastitu proizvodnju, nego time pokazujemo i odgovornost prema drugim proizvođačima. Grad Gospić provodi nadzor nad provedbom Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje, održavanje poljoprivrednih rudina i posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Gospića provode te u slučaju nepridržavanja odredbi ove odluke propisane su novčane kazne.

Također u ovo vrijeme pripreme poljoprivrednih površina za obradu, moramo pozvati na maksimalan oprez prilikom spaljivanje korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla, u cilju zaštite osoba i imovine. Spaljivanje korova na području Grada Gospića dopušteno je do 01. lipnja, uz odobrenje nadležne javne vatrogasne postrojbe. Za izazivanje požara, te dovođenje u opasnost života i imovine ljudi, propisane su prekršajno pravne sankcije, odnosno, novčane kazne. Pridržavanjem ovih uputa pokazujemo društvenu odgovornost. Ovim putem još jednom obavještavamo i potičemo sugrađane, vlasnike poljoprivrednih površina, da održavaju svoje poljoprivredne površine jer će Grad Gospić u narednom razdoblju postupati sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19, 57/22), kojim su u članku 91. propisane prekršajne odredbe, odnosno, novčane kazne za one vlasnike poljoprivrednih površina koji svoje poljoprivredne površine ne održavaju pogodnima za poljoprivrednu proizvodnju.

 

GRAD GOSPIĆ

Možda Vas zanima