Općina Perušić kreće u borbu protiv nezakonite gradnje i držanja životinja

Objavljeno: 24/09/2020

PERUŠIĆ- Iz općine Perušić obavještavaju javnost da će se u nadzor uvjeta i načina držanja domaćih životinja krenuti putem komunalno-poljoprivrednog redarstva u suradnji s veterinarskom i stočarskom inspekcijom. “Posebno ističemo da su posjednici u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove odluke dužni izmjestiti domaće životinje na području na kojem je odlukom zabranjeno njihovo držanje, a za posjednike koji nemaju kud izmjestiti životinje, rok se produljuje do 1.travnja 2021.godine“- ističu iz općine. Komunalno-poljoprivredno gospodarstvo u suradnji s građevinskom inspekcijom krenut će u nadzor nezakonito izgrađenih objekata. Uklanjat će se svi objekti za koje nije predan zahtjev za legalizaciju do 30.lipnja 2018.godine kao i objekti koji nisu vidljivi na aerofotogrametrijskoj snimci iza 30.lipnja 2018.godine, te svi ostali objekti za koje se ustanovi da su bespravno sagrađeni. Sve to je u skladu s Odlukom o komunalnom redu općine Perušić kao i sa Zakonom o građevinskoj inspekciji.

Možda Vas zanima