Skupština potvrdila uspješnost rada LAGUR-a Tramuntana u prethodnom razdoblju

Objavljeno: 13/12/2020

GOSPIĆ- U petak, 11.12.2020. održana je izborna Skupština Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tramuntana (LAGUR/FLAG Tramuntana). Obzirom na epidemiološku situaciju Skupština je održana putem ZOOM platforme. Članovi LAGUR-a izabrali su predstavnike koji su obnašali te dužnosti u prethodnom četverogodišnjem mandatu, pa je tako za Predsjednika odabran Boris Smojver kao predstavnik Općine Karlobag a za Voditeljicu je odabrana Petra Aničić.

Odabrani su i članovi Upravnog odbora, vodeći pri tome računa da su javni, civilni i gospodarski sektor ribarstva zastupljeni u odgovarajućim omjerima te da su sve jedinice lokalne samouprave zastupljene u radu Upravnog odbora ili kroz vlastite predstavnike, ili kroz predstavnike ribarskog i civilnog sektora. Članovi Upravnog odbora koji predstavljaju javni sektor su Boris Smojver (Općina Karlobag) i Denis Deželjin (Grad Rab). Obzirom da se LAGUR Tramuntana proteže na području dviju županija, na ovaj način su u Upravni odbor odabrani predstavnici sa područja Ličko senjske i Primorsko goranske županije. Predstavnici gospodarskog sektora ribarstva su Ivan Kustić iz Novalje (Obrt Vrulja Kustić), Danijel Strugar iz Senja (Proizvodno uslužni obrt Šampjer) te Igor Tomičić iz Lopara (Obrt Porat). Predstavnici civilnog sektora su Željko Stilinović (Klub za športski ribolov na moru Bura Karlobag) te Elvis Grce (Udruga za promicanje kvalitete življenja „KOMIN“ Barbat – Rab).

Ovakav je izbor rezultat kvalitetnog rada djelatnika LAGUR-a i predstavnika članova u prethodnom mandatu. Naime, LAGUR Tramuntana ima na raspolaganju iznos od 12.452.550,00 HRK za odobravanje projekata koji se provode na području LAGUR-a i koji su ju skladu s Lokalnom razvojnom strategijom u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana. Navedeni iznos dodjeljuje putem FLAG natječaja. U 2020. LAGUR je objavio 5 natječaja te je u 2020. zaprimio prijave projekata u iznosu 12.151.928,90 HRK (zatraženo je 98% sredstava koji su na raspolaganju). Ovim brojkama treba nadodati da je do sada na razini LAGUR-a odobreno 7.262.576,38 HRK, a od tog iznosa je 3.319.906,25 HRK odobreno i sa strane Uprave ribarstva te se očekuje skori početak provedbe projekata. Preostali projekti su u fazi obrade na razini LAGUR-a, te se rezultati obrade očekuju do kraja godine.

Svjesni zahtjevnosti zadatka koji su članovi Upravnog odbora, Predsjednik i Voditeljica preuzeli, LAGUR-u Tramuntana želimo jasnu viziju, uspješnu suradnju i sveobuhvatne rezultate prilikom razvoja ribarstvenog područja. Svakako je potrebno spomenuti i djelatnike LAGUR-a kao i sve one koji su kroz prethodne godine doprinijeli ranije navedenim rezultatima rada te im se od srca zahvaliti i izraziti nadu u nastavak uspješne suradnje i u buduće.

 

Petra Aničić, Voditeljica LAGUR-a Tramuntana

Možda Vas zanima