Gospićki vatrogasci pozivaju na maksimalni oprez kod spaljivanja korova

Objavljeno: 20/02/2019

GOSPIĆ- U protekla dva dana vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Gospić intervenirali su 15 puta na požarima otvorenog prostora. U dva navrata došlo je do značajnije materijalne štete, oštećen je jedan stup električne energije i jedno osobno vozilo. Većina požara dogodila se uz autocestu Zagreb-Split i otežavali su promet, u više navrata zbog slabe vidljivosti ograničenje brzine je smanjeno na 40 km/h.

Vatrogasci JVP Gospić su konstantno 24 sata na terenu proteklih 5 dana, naime u tom vremenu se dogodilo čak 24 požara. A u protekloj cijeloj godini vatrogasci JVP Gospić su gasili 12 požara otvorenog prostora. Stoga upućuju apel građanima:

APEL GRAĐANIMA 

Pri zahvaćanju površina trave, makije i niskog raslinja požari prouzroče velike materijalne štete na biljnom pokrovu, a kao takvi predstavljaju potencijalnu opasnost za šumska bogatstva, imovinu i ljudske živote. Za gašenje takvih požara potrebno je angažiranje značajnih vatrogasnih snaga.

Stoga, apeliramo na građane da tijekom radova na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina, kao i kod spaljivanja korova, suhe trave i ostalog niskog raslinja, budu posebno pažljivi pri rukovanju vatrom ili lako zapaljivim predmetima te da poštuju županijsku Odluku o zabrani paljenja vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru na području Ličko-senjske županije (Županijski glasnik br. 7/10). Za nepridržavanje navedene Odluke propisane su novčane kazne koje prema člancima 12., 13. i 14. mogu biti i do 10.000,00 kuna. 

Ukoliko bi zbog nepridržavanja ove Odluke nastale štetne posljedice po život ili imovinu većih razmjera to bi predstavljalo KAZNENA DJELA opisana u čl. 263. i 271. Kaznenog zakona za koje je predviđena kazna zatvora i do 10 godina.

Osoba koja spaljuje korov i pali vatru na otvorenom prostoru dužna je osobno obavijestiti Javnu vatrogasnu postrojbu Gospić, usmeno ili na broj telefona 193 ili 572-392  i pritom  navesti:
– podatke o vremenu i mjestu paljenja;
– naziv i veličinu površine paljenja;
– broj osoba koje će obavljati paljenje i osiguranje;
– opis tvari koja će se spaljivati;
– preventivne mjere koje će se poduzeti za vrijeme paljenja;
– osobne podatke osobe koja prijavljuje, odnosno obavlja paljenje ili spaljivanje.

Kada se dobije suglasnost od nadležne vatrogasne postrojbe može se vršiti spaljivanje. Da bi se dobilo odobrenje za spaljivanje biljnog otpada potrebno je poduzeti i preventivne mjere kako se vatra ne  bi proširila na druge površine ili objekte.

Važno je da:
– tvari koje se spaljuju budu smještene na dovoljnoj udaljenosti od vodova električne energije,  javnih cesta, željezničkih pruga, industrijskih postrojenja, stambenih, građevinskih i drugih objekata koje bi vatra i dim mogli ugroziti;
– oko mjesta paljenja potrebno je očistiti sigurnosni pojas u krugu od najmanje 3 metra;
– ovisno o količini tvari i veličini površine koja se spaljuje potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja osoba sposobnih za početno gašenje požara;
– uz mjesto loženja potrebno je osigurati i postaviti priručna sredstva za gašenje (lopata, metlanica, grablje, voda i dr.), a količina i broj istih mora odgovarati količini tvari i veličini površine koja se spaljuje;
– paliti kada je mirno vrijeme.

      Sve informacije o neovlaštenom paljenju potrebno je prijaviti nadležnoj policijskoj postaji na telefonski broj 192.

U VREMENSKOM RAZDOBLJU OD 01. LIPNJA DO 30. RUJNA, TE U RAZDOBLJIMA KADA JE NA PODRUČJU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE PROGLAŠENA VELIKA I VRLO VELIKA OPASNOST OD POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU, ZABRANJENO JE SVAKO PALJENJE VATRE I DRVENOG UGLJENA NA OTVORENOM PROSTORU.    

Možda Vas zanima