Dr. Saša Srića: “hrvatskom zdravstvu nije 5 do 12 nego 12 i 5”!

Objavljeno: 10/02/2019

GOSPIĆ- Tridesetak građana odazvalo se akciji SDP- a “Prevencijom do zdravlja“, čiji je domaćin u Gospiću bio SDP Ličko-senjske županije. SDP ovu akciju godinama provodi u Zagrebu, sada su krenuli akcijama po cijeloj Hrvatskoj. Cilj je potaknuti građane da je prevencija vrlo bitna jer prevencijom se doprinosi tome da se bolest prepozna na vrijeme kako bi se ljudi liječili. Iako su SDP-ove akcije dobro posjećene od strane građana, takva je bila i ova u Gospiću, glavni koordinator ovih akcija na nacionalnoj razini, dr. Saša Srića ističe da se u Hrvatskoj ljudi još uvijek slabo odazivaju na javno zdravstvene akcije:” Osobito muškarci premalo se odazivaju na njih,a mi želimo ljude potaknuti da se što prije ide u liječenje“. ističe dr.Srića. Osim što nastoje ljude nagovoriti na prevenciju, SDP ovim akcijama predstavlja i svoju nacionalnu politiku, jer kako kaže Srića, zdravstvo je u kolabrirajućem stanju i  nije 5 do 12 već 12 i 5. Liste čekanja su produžene, dugovi su nagomilani, liječnici i sestre odlaze pa trenutno imamo manjak 12, 000 sestara. “Mi se zalažemo za javno zdravstvo protiv uvođenja tihe privatizacije. Liste čekanja smanjile bi se radom iza 16 sati. “- ističe Srića i dodaje da treba obavljati transparentnu javnu nabavu, povećati plaće doktorima i medicinskim sestrama i generalno uvesti bolju organizaciju.

Lika-express

Možda Vas zanima