Ivanka Stilinović: Ivan Bronzović nije mogao ni raditi u socijalnoj skrbi jer je pravomoćno osuđen

Objavljeno: 30/01/2023

GOSPIĆ- Nastavlja se sapunica oko Doma za starije osobe Ličko-senjske županije. Nakon konferencije za novinare aktualne uprave Doma, a nakon toga i reagiranja prozvanih, danas je novinarima priopćenje za javnost poslala ravnateljica Doma Ivanka Stilinović. Prenosimo ga u cijelosti:

 

“Sukladno Zakonu o medijima i temeljem čl. 40. i 41. NN 59/04, 84/11, 81/13 i 114/22 molim za objavu priopćenja.

 Sukladno čl. 213 tadašnjeg Zakona o socijalnoj skrbi koji je bio na snazi 2017. godine, ne može se primiti u radni odnos kao radnik u djelatnosti socijalne skrbi niti poslove u djelatnosti socijalne skrbi može obavljati osoba koja je osuđena za kaznena djela koja su navedena u tom članku. Sukladno potvrdi Ministarstva pravosuđa od 20. 09. 2017. g. Ivan Bronzović je pravomoćno osuđen za 2 kaznena djela iz čl. 236 i 129 KZ 97 (prikrivanje i prijetnja).Kazneno djelo prikrivanja je kazneno djelo protiv imovine, a kazneno djelo prijetnje je kazneno djelo protiv slobode i prava čovjeka i građanina koja oboje ulaze pod čl. 261 st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi, koji je u vrijeme donošenja odluka bio opisan u čl. 213. tada važećeg zakona.Prema tome radi se o osobi koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv slobode i prava čovjeka i građanina (glava XI.) i kazneno djelo protiv imovine (glava XVII.) što je kao takva zapreka za rad u djelatnosti socijalne skrbi.Poslodavac je dužan po službenoj dužnosti pribaviti dokaz da osoba  nije osuđena za kaznena djela. Slijedom navedenog temeljem tadašnjeg čl. 213 Zakona o socijalnoj skrbi NN  157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017 g. Ivan Bronzović nije mogao biti imenovan za ravnatelja. Isti po zakonu nije mogao niti jedan jedini dan raditi u djelatnosti socijalne skrbi, a radio je godinama bez ikakvog nadzora i protivno zakonu. Slijedom navedenog upravljanje Domom za starije bilo je godinama potpuno nezakonito i suprotno čl. 213 . Zakona o socijalnoj skrbi. Ove odredbe su iznimno važne u praksi jer se u institucijama koje obavljaju djelatnosti socijalne skrbi ne može  dopustiti da radi osoba koja je počinila kazneno djelo  jer je riječ o institucijama koje bi prve trebale pružiti pomoć i brigu o osjetljivim skupinama društva. U slučaju imenovanja bivšeg ravnatelja svjesno se je išlo protiv zakonske zabrane što je dovelo do višegodišnjeg nezakonitog vođenja Doma za starije osobe Ličko – senjske županije, koja je prekinuta tek imenovanjem novog Upravnog vijeća Doma. Napomena: Svi zainteresirani mediji navode iz ovog priopćenja mogu provjeriti kod nadležnog ministarstva – Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.”

Dom za starije osobe Ličko-senjske županije

Ravnateljica

Ivanka Stilinović, dipl.oec.

Možda Vas zanima