Postani ruralni animator!

Objavljeno: 22/10/2017

GOSPIĆ- LAG LIKA je u suradnji sa Veleučilištem Nikola Tesla u Gospiću i Područnom službom Gospić Hrvatskog zavoda za zapošljavanje aplicirao na HBOR-ov natječaj za donacije 2017. „I JA ŽELIM POSAO“ te tako osigurao sufinanciranje projekta „Ruralni animatori“ koji će se provoditi na području LAG-a LIKA do travnja  2018. godine. Javno predstavljanje projekta će biti održano 30. listopada  u 10 sati u prostoru KIC-a u Gospiću. 

Projekt Ruralni animatori LAG LIKA je pokrenuo je 2015. godine s ciljem povećanja korištenja EU fondova, a poglavito Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Ruralni animatori će biti osposobljeni podnositi prijave na natječaje Mjere 6 Programa ruralnog razvoja RH na teritoriju svoje jedinice lokalne samouprave, kako za privatne korisnike tako i za općinu i grad. Do sada su održane tri edukacije za Ruralne animatore u organizaciji LAG-a LIKA, a ovaj projekt je nastavak edukacije mladih ljudi i otvaranja mogućnosti povezivanja sa skupinom kojoj je njihovo znanje potrebno, a koja ima resurse i mogućnost povući sredstva iz EU fondova.

Održati će se 8 radionica na kojima će sudionici u manjim grupama raditi na konkretnom projektnom zadatku te pripremati kompletnu projektnu prijavu za natječaj iz Mjere 6 Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. Također, biti će organizirano i predavanje o poreznom aspektu OPG-a, provedba radionica o socijalnim vještinama te informiranje o mogućnostima zapošljavanja i samozapošljavanja.

Projektne aktivnosti su usmjerene na nezaposlene sa HZZ PU Gospić te studente druge i treće godine Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću upravo kako bi se kroz usmjerene edukacije ojačala njihova zapošljivost i pružila nada u zaposlenje te u konačnici potaknuo razvoj gospodarstva i bolji život u Lici. Dodatno kroz ovako osmišljene projektne aktivnosti nastoji se formirati ponuda stručnjaka koja će pomagati poljoprivrednim gospodarstvima kod prijava na natječaje iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Ovim putem pozivamo zainteresirane građane da se jave u ured LAG-a LIKA i prijave za sudjelovanje na radionicama. Sudjelovanje je besplatno ali je prijava obavezna.

 

LAG Lika/Milan Tomašević

Možda Vas zanima