Vrijedan natječaj u LIRA-i

Objavljeno: 03/02/2017

GOSPIĆ- Razvojna agencija Ličko-senjske županije u svrhu informiranja potencijalnih prijavitelja u sklopu projekta Jačanje kapaciteta Ličko-senjske županije sufinanciranog sredstvima Europske unije obavještava osnovne i srednje škole na području Ličko-senjske županije da je objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja usmjeren na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola. Provedbom različitih aktivnosti koje će uključivati razvoj i provedbu novih kurikuluma s područja informacijske pismenosti, izvođenje projekata i projektne nastave, opremanje školskih knjižnica, stručno usavršavanje odgojno – obrazovnih djelatnika uz intenzivan rad s učenicima unaprijediti će se razvojni potencijali škola. Škole će projektnim aktivnostima podići razinu kompetencija svojih djelatnika za inovativne pristupe poučavanju te razviti  i uvesti nove kurikulume koji će dovesti do razvijanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Natječaj je otvoren  do 27.03. 2017.

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Nadležno tijelo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje, potencijalni prijavitelji su škole.

Ukupni iznos Poziva iznosi – 26.775.000,00 HRK,

Minimalni iznos po projektu iznosi – 500.000,00 HRK

Maksimalni iznos po projektu iznosi – 1.500.000,00 HRK

Opći cilj

Unaprijediti različite vrste pismenosti kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Specifični cilj

Povećati kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti u okviru školskog kurikuluma usmjerenih na razvoj jedne ili više vrsta pismenosti.

Ciljne skupine

Učenici osnovnih i srednjih škola

Odgojno-obrazovni radnici

 Projekti se mogu financirati u iznosu od 100 % prihvatljivih troškova.

Sufinanciranje projekta u sklopu ovog poziva nije obavezno.

Razvojna agencija Ličko-senjske županije LIRA poziva sve potencijalne prijavitelje da nam se obrate u vezi više informacija o navedenom natječaju.

Milan Tomašević/LIRA

 

Izvor: Strukturni fondovi

Možda Vas zanima